Du er her

350-grensen på vei bort

Det omdiskuterte avgiftsfritaket for moms på kjøp under 350 kroner for kjøp av varer fra utlandet er på vei bort. Stortinget ber regjeringen finne ut hvordan 350-grensen kan fjernes. Virke presser på for å få fjernet 350-grensen fra 1.1.2019.
Av Ove Hansrud
Publisert 25.06.2018 09:15

I et vedtak i Stortinget 11. juni pålegges regjeringen å utrede fjerning av den avgiftsfrie grensen for netthandel i utlandet og legge frem sak for Stortinget i statsbudsjettet 8. oktober.

I Stortinget ble det pekt på hva som er gjort i EU og andre nordiske land. EU har moms fra første krone for grensekryssende netthandel internt i EU og har vedtatt fjerning av avgiftsfrie grenser utad innen 2021.

Sverige har allerede fjernet den avgiftsfrie grensen for all utenlandsk netthandel, og har innført et gebyr på 75 kroner for tollbehandling av pakker handlet på nettet i utlandet. Finland har på sin side fjernet gebyret helt dersom forbrukeren betaler mva på nettet. I Danmark er den avgiftsfrie grensen på netthandel fra land utenfor EU på 80 kroner. Det danske posten har et gebyr på 160 kroner, tilsvarende Postens gebyr i Norge. EUs maksgrense for avgiftsfri netthandel fra land utenfor EU er 22 euro, ca 180 kroner. Denne skal altså fjernes av alle EU-land innen 2021. Samtidig vil EU kreve at utenlandske nettselskaper som Amazon, Wish og Alibaba momsregistrerer seg for å selge varer til EU-borgere. 

Norge er ikke medlem av EU, og skatte- og avgiftspolitikk er ikke en del av EØS-avtalen, men Virke mener at netthandel er et indre markedsanliggende og at det er helt avgjørende for norske handelsbedrifters konkurranseevne at de har like vilkår som andre bedrifter i EU/EØS. 350-grensen er et samfunnsøkonomisk tapssluk for Norge i form av tapte arbeidsplasser og inntekter til statskassen, og Virke mener det ikke er grunn til å kaste bort tiden. (Kilde: Virke)