Du er her

Endringer i skatt på personalrabatter

Regjeringen strammer i revidert nasjonalbudsjett inn på ordningen som gjelder skattefrie personalrabatter. Dette fører til mer byråkrati og rammer både arbeidsgivere og arbeidstakere i handelen, mener Virke.
Av Redaksjonen
Publisert 18.05.2018 14:11

Finansdepartementet sier i revidert nasjonalbudsjett at verdien av personalrabatter skal fastsettes med utgangspunkt i omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet. Rabatter kan likevel ikke overstige 50 prosent av prisen på den enkelte vare eller tjeneste. Samtidig blir det innført en øvre grense for den samlede verdien av rabatter en kan ta imot skattefritt i året gjennom arbeidsforhold hos en arbeidsgiver. Verdier som overstiger grensen blir skattepliktige.

Virke Handel mener dette kan slå negativt ut for handelen. Virke påpekte i høringen om saken at personalrabatter har ulik funksjon avhengig av bransje og næring, og en felles beløpsgrense vil hindre at man kan ta hensyn til disse og andre viktige forskjeller.

- For mange er skattefrie personalrabatter viktige i markedsføring og profilering. Særlig gjelder dette for mote og fritidsbransjene, der det flere steder forventes at de ansatte ikler seg/benytter virksomhetens egne produkter både i og utenfor arbeidstid. Men også innen andre bransjer kan det være kutyme at arbeidstaker får skattefrie personalrabatter for profilering, skriver leder for handelspolitikk Jarle Hammerstad på Virke.no.

- Skattefrie personalrabatter kan dessuten spille en viktig rolle i forbindelse med arbeidsgivers opplæring og kompetanseutvikling av egne medarbeidere. For eksempel vil det være viktig for personell som jobber i sportsbransjen å teste ut produkter over tid for å yte god kjøpsveiledning ovenfor egne kunder, heter det i meldingen.