Du er her

Fortsatt høy grensehandel

Nordmenn handlet for 13,8 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i 2016. Tall fra SSB viser at grensehandelen holdt seg stabilt høyt i 2016 sett under ett, ifølge Virke.
Av Ove Hansrud
Publisert 08.03.2017 09:15

– Grensehandelen utgjør store verdier, og en betydelig andel av dette legges igjen i grensekommunene i Sverige, sier Ingvill Størksen, direktør Virke dagligvare.

På tross av en synkende tendens gjennom store deler av fjoråret, viser årstallene at grensehandelen står mer eller mindre stille på et høyt nivå. 

– 13,8 milliarder i grensehandel utgjør godt over 10 000 tapte arbeidsplasser hos norske bønder, hos matprodusenter og i handelen. I tillegg utgjør det over 2,4 milliarder i tapte inntekter til statskassen, fortsetter hun.

– Vi har lenge bedt om politiske grep for å sørge for at sørge for at både arbeidsplasser og inntekter beholdes her i landet. Det er på tide at politikerne lytter, avslutter Størksen. (Virke/NTB Info)

Nøkkelord