Du er her

Hjelp til kjøp og styling

Systemet by icons® er laget for damesegementet i tekstilbransjen. VJ ShoppingGuide er en uavhengig applikasjon hvor den kvinnelige forbrukeren kan få hjelp til selvhjelp ved kjøp, styling og kombinasjon av klær, sko og accessories.
Av Redaksjonen
Publisert 13.09.2019 08:09

I kommersiell og fagrettet tjenestedesign for detaljhandelen, kan by icons® integreres i programvarer og tjenester for markedsføring, salg, kommunikasjon og kunnskapsdeling. Applikasjonen som lanseres i oktober er utstyrt med en ny type brukerpanel som gjør det mulig å bygge en personlig produktprofil i kategoriene farge, figur og stilpersonlighet. Programvaren leser brukerens preferanser i form av produktkoder for å tilby skreddersydd markedsføring og personlig produktveiledning. Tjenester som presenteres svarer til brukerens behov, interesser og posisjon som er basert på brukerens produktprofil og historikk av kontakt med applikasjonen.

Programvare og tjenester bygger på systemet by icons® og samhandler både med fysiske og digitale salgskanaler, hvor stikkord er interaktiv markedsføring, bærekraftig markedsovervåking og personlige servicetjenester. Et eksempel er tjenesten My Sketchbook, et integrert shoppingverktøy som er basert på brukerens produktprofil for handel i den fysiske butikk. Med høy nytteverdi gjør den mobilen til en personal shopper, uavhengig alder, prisgruppe og type brand.

Bransjeaktører opererer i et digitalisert marked hvor interaktiv sømløshet er et nøkkelord.

  - Markedet er inne i en transformasjon som krever nye måter å tenke på, skal man imøtekomme overgangen fra dagens marked og den fysiske butikk, til morgendagens butikker på det virtuelle marked, sier daglig leder Vibeke Johnsen, som er utvikler og rettighetshaver av systemet.

by icons® er utviklet over år og erfaringsbasert blitt tilspisset for å kunne svare på problemstillinger, og dekke behovene som ofte er den røde tråd og hinder for optimal effektivitet og flyt avdelingene i mellom. Hun har reist mye og sett at mennesker har ulike behov, og at interesse, trend og kultur skifter i takt med de ulike salgsområdene.

- I første fase slippes en betaversjon som uavhengig plattform på det norske markedet, hvor både brukere og annonsører inviteres til å prøve tjenester kostnadsfritt sier hun. Dette gjør vi først og fremst for å demonstrere hvordan ekstern kundedialog i samspill med internt samarbeid på tvers av kanaler kan optimalisere kvalitet, effektivitet og unike brukeropplevelser.

Tradisjonelt har driftsavdelingene ansvar for overvåking av produksjonsystemer og salgsprosesser mot markedet, hvor ting som tilbud og etterspørsel blir målt. Slike målinger gir en indikasjon på at systemene fungerer, men sier lite om i hvilken grad gevinstoppnåelse er innfridd på markedet. Utvidet overvåking med måling av sluttprodukt mot brukerpreferanser og bevegelser på markedet, gir sterke indikasjoner på om strukturer og prosesser fungerer slik de skal. Slike målinger vil gi gevinster i to ledd. For det første vil forretningsiden kunne utforske flere muligheter i markedet. I tillegg vil produksjonsiden kunne bruke målingene til å raskere oppdage og handle på avvik, sier Johnsen.

by icons® kommuniserer med alle ledd og har en klar kunde- og markedsorientert filosofi. Løsningsmodellen Vibeke Johnsen har konseptualisert for tekstilbransjen og damesegmentet, kan videreutvikles for flere segment og bransjer, og er ikke bundet verken til geografiske salgsområder eller markeder. (Pressemelding)

Nøkkelord