Du er her

Lønnsom krise for Eikhi

Eikhi på Bryne har en solid posisjon og leverer sterke resultater år etter år. Et godt team med erfaring og kompetanse, gode innkjøp og meget høy servicegrad er de viktigste årsakene til suksessen.
Av Ove Hansrud
Publisert 25.01.2010 14:06

foto: Ove Hansrud

Eikhi er det gode eksemplet på hvordan du skal etablere deg som en god faghandel hvor folk gjerne reiser litt ekstra for å kjøpe hos akkurat deg. 

- Vi er godt kjent på Bryne og det nærmeste omlandet, og vi har en god del kunder som reiser fra Stavanger, Sola og Sandnes for å handle hos oss. Alle vet hvor de finner oss, og vi har parkering utenfor døra. Vi har gjennom mange år klart å etablere oss som den forretningen som har ansatte med høy kompetanse, høy servicegrad og som prøver å tilby noe ekstra, sier daglig leder Svein Vold.

Mens mange andre slet tungt etter at finanskrisen slo inn over oss i oktober og november i 2008, slo det positivt ut for Eikhi. – Vi gjorde mange gunstige innkjøp og fikk dermed en svært god avslutning på året, med marginer som gjorde at 2008 ble et meget godt år både når det gjelder omsetning og resultat, sier Vold.

Eikhi ble etablert i 1955 og fikk navn etter første del av navnene til de to grunnleggerne, Eikeland og Hinnaland. Gunnar Vold kjøpte seg inn i forretningen senere, som nå eies i lag med sønnen Svein.

Forretningen har de siste fire årene økt omsetningen fra mellom 10 og 11 millioner til 14 i 2007 og 15 i fjor, med et driftsresultat tett oppunder 28 prosent. 2009 vil ligge opp i mot samme nivå som 2008 når det gjelder omsetning, men Vold regner ikke med at han klarer å nå helt opp til fjorårets knallresultater.


Det gode teamet

 - De viktigste årsakene til at vi klarer å levere gode resultater år etter år er kompetanse og erfaring. Vi tre heltidsansatte, Frode Hamre, Thorbjørn Selmer Olsen og meg selv, går godt sammen, samarbeider tett og har det kjekt sammen.

Faren min, Gunnar, er pensjonist, men jobber som ”ekstrahjelp i særklasse” på torsdag, fredag og lørdag. Han kjenner ”alle” og har bedre kompetanse og bransjeerfaring enn de aller fleste, så det er viktig for oss at han fortsatt er med. I tillegg har vi en medarbeider i ca 60% stilling som også har lang erfaring og høy kompetanse. Pluss to ekstrahjelper som kombinerer skole og jobb.


Gode på innkjøp

Det viktigste grunnlaget for solide resultater ligger i innkjøpene. Thorbjørn, Frode og jeg jobber godt sammen og utfyller hverandre. Først blir det gjerne en tur til København for å kikke, men vi foretar innkjøpene i Oslo, hovedsakelig på Texcon-messen. Vi plukker kolleksjonene ned til det vi har tro på å kjøpe inn, og har god statistikk og oversikt over varegruppene slik at vi vet hvilke volum det er riktig å satse på. Det er helt avgjørende for oss at vi ikke blir sittende med for stor varebeholdning. Det er mye bedre å argumentere overfor kunden at han får kjøpe her og nå, før vi blir utsolgt, enn å måtte lempe ut store partier på salg. De siste årene har vi klart å holde forhåndskjøpene ned mot 50 prosent, og supplert resten, noe som slo ekstra gunstig ut i fjor, da mange leverandører hadde mye varer på lager.


 Må vite, ikke tro!

Eikhi er Texcon-medlem. Vold er godt fornøyd med de fordelene medlemskapet gir: Samlefaktureringen og koordineringen fra Texcon sparer oss for mye administrasjon, og vi hadde stor nytte av medlemskapet da vi investerte i butikkdatasystem.

Et helt uunnværlig system som gir oss god oversikt og eksakt kunnskap om varebeholdning og bruttofortjeneste på de ulike varegruppene. Et utmerket styringsverktøy både i daglig drift og i innkjøp. Dette er et område hvor du må vite, ikke tro og synse, slår han fast.


Eget løp 

-  Vi har mange andre store sentre og gode sentrumsbutikker rundt oss. Men vi kjører vårt eget løp og lar oss ikke rive med på de kampanjene som andre kjører. Vi vil aldri ha noen mulighet til å konkurrere på Dressmanns eller de andre store kjedenes premisser, med kampanjer og salg stort sett hver uke.

Vi må konsentrere oss om det vi er gode på: Tilby kvalitetsmerker og service som ligger over andre. Vi kjører ikke salg annet enn i korte perioder i august og januar og ellers noen tilbud som vi får med oss leverandørene på i forbindelse med spesielle aktiviteter og dager.


Store på utleie

Eikhi er store på utleie av selskapsklær. Det krever mye tid, men er en lønnsom virksom som skaper tilleggssalg. De som leier smoking eller et annet festantrekk kjøper gjerne skjorte, tilbehør og sko.Vi har timebestilling på utleie, slik at vi er sikre at kundene får den hjelpen og den servicen de trenger, sier Frode Hamre.


Egen skredder

Egen ansatt skredder understreker den høye servicegraden. Hun jobber deltid, men er på plass mot slutten av uken og hver lørdag, da det er mest kunder.


Fotballprofilering

- Vi profilerer oss gjerne sammen med Bryne-fotballen, og sponser laget med antrekk Selv om resultatene ikke har vært spesielt gode i år, er fotballen viktig for Bryne, og blir sett på som svært positivt. Bryne Fotball gir ut Bryne-magasinet to ganger i året, som vi er med i.

I tillegg bruker vi lokalavisen Jærbladet, som har meget god dekning i området, og Stavanger Aftenblad til en viss grad. Men den viktigste markedsføringen er at folk snakker om oss og forteller hverandre om god service og positive opplevelser.


Mer ungdom

Eikhi har herreavdeling og ungdomsavdeling side om side, med separate innganger, men med åpne passasjer imellom. - Det er viktig å få profilert ungdomsavdelingen separat, samtidig som vi har åpne områder slik at vi kan overlappe hverandre med betjening, og at kundene kan trekke fra den ene til den andre avdelingen, sier Vold.

 Ungdomsavdelingen har hatt en meget god utvikling de siste årene. Den bidrar til å trekke kunder i ung alder og gjøre dem vant til å handle hos oss, slik at de gradvis trekker rinn i herreavdelingen ettersom de blir eldre.