Du er her

Nær halvparten av oss bruker fortsatt kontanter

Resultatene fra Handelens transaksjons- og identifikasjonsbarometer tyder på at kontantenes død i Norge er overdrevet. Nesten halvparten av alle nordmenn benyttet kontanter til å betale i butikk den siste uken.
Av Redaksjonen
Publisert 25.10.2017 09:49

Åtte av ti har betalt med bankkort ved kjøp i butikk og 46 prosent oppgir å ha brukt kontanter til betaling for ett av sine kjøp den siste uken. De fleste kontantkjøpene skjer i dagligvarebutikken og til småkjøp på kafé, kiosk og bensinstasjon, skriver Aera Payment & Identification i en pressemelding.

– Det er skapt et inntrykk av at vi lynraskt går mot et kontantfritt samfunn, og vi var veldig overrasket over å se at kontantbruken fortsatt er så stor. For varehandelen er det viktig å betjene alle kunder uavhengig av hva de ønsker å betale med. Selv om det er liten tvil om at bruken av kontanter er nedadgående, vil det fortsatt være kunder som ønsker å betale kontant i fremtiden. Varehandelen vil ønske å betjene kundene på en god måte uavhengig av hva de vil betale med, sier Hans Petter Hoel, administrerende direktør i Aera.

Betalingsapper blir viktigere

Aera står bak Handelens transaksjons- og identifikasjonsbarometer, som er gjennomført av Opinion i oktober 2017. Barometeret skal fremover fange opp endringer i bruk og holdninger til ulike betalingsmidler og kundeidentifikasjon.

– Vi ser at bankkortet står veldig sterkt som betalingsmiddel i Norge. Forbrukerne opplever det som enkelt, effektivt og pålitelig. Mobile betalingsapper oppleves som noe mindre pålitelige, trolig som følge av tekniske utfordringer. Samtidig er det en forventning om at betalingsappene, som så langt vært introdusert i begrenset grad i varehandelen, vil bli viktigere som betalingsmiddel om 8-10 år. Det blir spennende å se hvor raskt denne utviklingen går, sier Hoel.

Overraskende høy kontantbruk

Befolkningens holdninger til kontanter gjenspeiles også i den faktiske atferden. Gjennom et unikt prosjekt er Aera i ferd med å kartlegge og deretter følge utviklingen i bruken av ulike betalingsmidler basert på faktiske transaksjonsdata. Aera har store handelsaktører som blant annet NorgesGruppen, Coop og Reitangruppen med på laget.

– På grunnlag av et enormt volum av faktiske transaksjoner kan vi rapportere på den faktiske fordelingen av alle typer betalingsmidler. Så langt viser våre beregninger at kontantandelen i årets første halvår var på mer enn 15 prosent av handlene i norske dagligvarebutikker. Sett i lys av den debatten som har vært rundt et kontantfritt samfunn er dette overraskende høyt, sier Hoel.

(Pressemelding)

Nøkkelord