Du er her

Nedgang for de største kjedene

Færre butikker og omsetningsnedgang. Det er gjennomgangsmelodien i Virkes oversikt over utviklingen i de 25 største kleskjedene fra 2017 til 2018.
Av Ove Hansrud
Publisert 26.02.2019 14:48

Match hadde en positiv utvikling, både i omsetning og antall butikker

Klesbransjen hadde også i 2018 en negativ vekst. Omsetningsveksten var på – 2,9 prosent drevet av volumfall og fall i prisene.  Kjedene tar fortsatt markedsandeler fra de frittstående butikkene. De 25 kjedene i Virkes utvalg  hadde en omsetningsnedgang på 1,7 prosent i 2018 mot resten av bransjen som hadde en nedgang på 4,8 prosent i forhold til året før. Kjedene i utvalget hadde en reduksjon i antall butikker på 23 fra 2017 og hadde i 2018 1875 butikker, som totalt tapte 337 millioner kroner i omsetning fra 2017 til 2018.

Tungt for Varner

Varner-kjedene står for det aller meste av nedgangen. De 9 kjedene som er med i oversikten har hatt en omsetningsnedgang på vel 5 prosent (325 millioner) fra 2017 til 2018. Noe som både skyldes generell omsetningsnedgang og at konsernet har 16 færre butikker. I løpet av året ble det lagt ned 27 butikker, men åpnet 11 nye.

Bik Bok, Cubus og Carlings hadde størst nedgang i omsetningen, mellom 8 og 9 prosent. Og i januar i år ble det bestemt at Days Like This skal avvikles. Det kjedekonseptet som har mest positiv utvikling i Varner er Volt, som har økt omsetningen fra 305 til 317 millioner kroner, og åpnet seks nye butikker det siste året. Levis Store har åpnet tre nye butikker og økt omsetningen fra 93 til 101 millioner.

Pluss for Match

Match har hatt mest positiv utvikling av Voice-kjedene. Det ble åpnet fem nye butikker i fjor, og omsetningen økte fra 1054 til 1104 millioner kroner. Boys of Europe økte omsetningen fra 323 til 338 millioner i 62 butikker. VIC åpnet en ny butikk og har 63 totalt, men omsetningen gikk ned fra 549 til 511 millioner kroner.

Hennes & Mauritz er fortsatt størst, og økte fra 128 til 130 butikker. Men omsetningen gikk ned fra 4230 til 4196 millioner, Også KappAhls omsetning gikk noe ned, selv om antall butikker økte fra 98 til 99. Lindex har redusert antall butikker med fire, til 97, men har omtrent samme omsetningsnivå som året før.

De 281 butikkene som er organisert i Texcon økte omsetningen marginalt, fra 1985 til 1999 millioner kroner, og har fire færre butikker enn året før.

Floyd er en av få kjeder utenom de store konsernene som har positiv utvikling i både omsetning og antall butikker: Fra 330 til 360 millioner i omsetning og en økning fra 27 til 31 butikker.


Fortsatt vekst for Floyd

Flere årsaker

Bransjedirektør i Virke, Bror William Stende, konstaterer at det er flere årsaker til utviklingen:

- Endrede forbruksvaner, hvor forbrukerne bruker mer penger på opplevelser og mindre på å kjøpe ting. Noe som fører til mindre trafikk på kjøpesentrene. Vi reiser langt mer enn før, og en viktig del av reiseopplevelsen er shopping. Derfor kjøper vi nordmenn mye varer, særlig klær, sko og vesker i utlandet. En annen viktig årsak er den digitale utviklingen. Både med en sterk økning i netthandel, men også at vi forbrukere starter våre innkjøp på nett, slik at vi har bestemt oss på forhånd når vi kommer i butikken, som dermed går glipp av mange spontankjøp, sier Stende.

Det er rundt 90 kjedekonstellasjoner i klesbransjen i Norge. De 25 kjedene i Virkes utvalg utgjør rundt 63 prosent av totalmarkedet.

Kjedeutviklingen 2017-2018

Oversikt over omsetning og antall butikker i de 25 største kjedene i 2017 g 2018. (Omsetningstall i mill. kroner)

Kjede                      2018      2017      but. 2018 but. 2017

                                           

Hennes & Mauritz     4196      4230      130         128

Cubus                      2294      2494      179         179

Texcon                     1999      1985      281         285

Dressmann               1228      1225      155         153

KappAhl                    1190      1270      99           98

Lindex                       1147      1150      97           101

Match                        1104      1054      117         112

Sparkjøp                     795         821         24           24

BikBok                       626         688         106         112

Carlings                      536         585         93           102

VIC                             511         549         63           62

Høyer                          491         496         28           30

Zara                            480         388         5             4

B.young                       421         451         91           93

Floyd                           360         330         31           27

Boys of Europe             338         323         62           62

Gina Tricot                    317         323         37           38

Volt                              317         305         39           33

Urban                           299         316         37           39

Days Like This              232         244         52           57

Til Henne Gruppen         162         179         27           33

Change Lingerie             147         128         47           50

Polarn O Pyret               130         123         32           31

Wow                             101         109         27           32

Levis Store                     101         93           16           13

Kilde: Virke/Kvarud Analyse

 

Nøkkelord