Du er her

Nordic Fashion Association ledes fra Norge

Moteklyngen i Oslo, Norwegian Fashion Hub, skal de neste to årene være sekretariat for Nordic Fashion Association. Denne uken var representanter for de nordiske moteorganisasjonene samlet til strategimøte i Oslo.
Av Ove Hansrud
Publisert 15.03.2017 16:46

- Målsettingen er å bygge ut Nordic Fashion Association, få et større nettverk og skape en bredere plattform for et nordisk samarbeid om å utvikle og markedsføre nordisk design, sier Gisle Mariani Mardal, som blir styreformann i den nordiske organisasjonen.

Nordic Fashion Association ble etablert i 2008. Siden 2009 har Dansk Fashion Institute hatt sekretariatet og har lagt stor vekt på arbeidet med miljø og bærekraft. Med organisasjonen NICE (Nordic Initiative Clean and Ethical) og konferansen Copenhagen Fashion Summit som viktigste oppgaver.

Mardal ønsker å ta organisasjonen og det nordiske samarbeidet videre.

- Vi vil legger stor vekt på å søke etter midler for å skaffe grunnlag for et mer kontinuerlig samarbeid, og arbeid i det enkelte land, blant annet i samarbeid med Nordisk Råd. Selv om vi hver for oss i Skandinavia oppfatter oss som ulike, blir Skandinavia sett på som ett og det det samme i resten av verden, uavhengig av hvilket land vi kommer fra. Skandinavisk livsstil og design er «hot» og ettertraktet over hele verden, så det er store muligheter. De mulighetene vil bli større om vi kan styrke samarbeidet mellom de nordiske landene, slår Mardal fast.

- Han ser flere muligheter for utvikling. Både når det gjelder samarbeid om markedsarbeid, produktutvikling og bærekraftig produksjon med fokus på hele verdikjeden for å redusere miljøbelastningen mest mulig, blant annet med større fokus på lokal, kortreist produksjon.

- Det er viktig å dele erfaring og kunnskap, ikke minst av det som gjøres i Sverige, hvor mange store aktører er langt framme i bærekraftsarbeidet, som vil stå helt sentralt i bransjen de neste årene. Vi må innse at man må være en del av løsningen om man skal være en del av framtiden, slår Mardal fast.

 

 

Nøkkelord