Du er her

Nye krav til kassasystemer

Fra 1. januar gjelder nye krav til kassasystemer som gjør at handelsbedrifter enten må oppgradere eller bytte ut sine systemer.
Av Ove Hansrud
Publisert 02.01.2019 09:10

Driver virksomheten din med kontantsalg må du oppgradere eller bytte ut eksisterende kassasystemer.. Fra 1. januar 2019 gjelder bokføringsforskriften § 5-3-2 krav om at bokføringspliktige skal registrere kontantsalg fortløpende i et godkjent kassasystem som oppfyller de nye kravene i kassasystemlova med tilhørende forskrift.

Det vil i mange kasseapparater være tilstrekkelig å oppgradere systemet slik at det er i tråd med det nye regelverket. Det er altså ikke et krav om å skifte dette ut.

Det finnes muligheter for å søke dispensasjon hvis kontantsalget kun er en liten del av omsetningen. Definisjonen av kontantsalg i denne sammenheng omfatter også betaling med kort.

Unntakene fra loven gjelder følgende virksomheter:

* bokføringspliktige med kontantsalg som ikke overstiger kr. 50 000 eksl. mva i løpet av et regnskapsår.

* bokføringspliktige som driver «ambulerende» eller «sporadisk» kontantsalg som ikke overstiger tre ganger folketrygdens grunnbeløp (i dag kr. 290 649,- eks. mva).

* kontantsalg som ikke kreves registrert i et kassasystem dersom den bokføringspliktige utsteder salgsdokument (kontantfaktura) i samsvar med bestemmelser i bokføringsforskriften.

(Kilde: Virke)