Du er her

Nye tider - nye begreper

Om man tror at alt er på stell med en CSR-ansvarlig og en viss oversikt over LCA’ene – så er det bare å slå opp igjen i ordboken. Nå er det NCA og EP&L som gjelder. Og nordiske myndigheter er med på ferden.
Av Ove Hansrud
Publisert 29.04.2014 16:15

Michael Beutler lanserte nye begreper for å dokumentere miljøpåvirkninger av tekstilproduksjon. (Foto: Tone Skårdal Tobiasson)

Dagen før Copenhagen Fashion Summit, arrangerte Sustainable Fashion Academy et stort symposium med tema Natural Capital Accounting (NCA) for myndigheter, organisasjoner, designere og andre interesserte. Dette er et system for å måle konsekvensene av tekstil- og klesproduksjon som er både revolusjonerende og – skal vi tro særlig svenske og danske myndigheter – lovende.

Det var Kerings Michael Beutler som fikk sjansen til å fortelle om hvordan et prosjekt som begynte med Puma’s Environmental Profit & Loss (EP&L) accounting etter hvert skal gjennomsyre hvordan hele gruppen presenterer sine regnskap. «Innen 2016 skal alle merkevarene innenfor Kering familien bruke EP&L,» fortalte han de fremmøtte. Det betyr at både Gucci og Stella McCartney snart skal fremvise både hva deres produksjon bidrar til når det gjelder biologisk mangfold og bevaring av økosystemer.

At Kering ikke opererer alene på dette området, ble tydelig da Ben Ramsden fra Pants To Poverty, Dorothy Maxwell fra Natural Capital Coalition og ikke minst Claus Torp, underdirektør i det danske Miljøverndepartementet, presenterte sine tilsvarende prosjekter – sistnevnte i samarbeid med IC Company – den danske moteaktøren. Senere samme dag, under en storstilt galla, fikk Kering for øvrig den prestisjefulle GLASA prisen (Global Leadership Award in Sustainable Apparel) for sitt pioner-arbeid på dette feltet.

Stor interesse for miljøkonferansen i København. (Foto: Tone Skårdal Tobiasson)

Diskusjonen gikk friskt både i plenum i arbeidsgrupper i det (passende nok) gamle danske børslokalene. «Den store utfordringen i sammenheng med NCA er særlig enighet om data og vekting,» forklarte Sarah Nolleth, fra Prince Charles’ Accounting for Sustainability Project. I tillegg brakte Jason Kibbey fra the Sustainable Apparel Coalition til torgs at man burde bygge på eksisterende initiativ som Higg Index (som er SACs initiativ). Men det som kanskje var mest interessant, var tilstedeværelsen og interessen både fra de svenske og danske miljøverndepartementene. «Selv om NCA tydeligvis er der karbonregnskap var for ti år siden, kan dette fort bli en gjeldende form for regnskap, ikke minst hvis myndigheter er interessert,» hevdet flere av deltagerne.

Noen større forbedringspotensialer for NCA ble for øvrig også identifisert under gruppearbeidene; blant annet manglende fokus på forbrukerfasen og muligheten for å legge inn også lokal produksjon som et av vektings- og målingskriteriene. «Det må gjøres enklere å bruke,» ble det hevdet fra salen, og Kering lovet å komme opp med systemer for akkurat dette. Det ble også fremmet ideer for at myndigheten kunne friste firmaer til å adoptere hele tankesettet og til å dele data: momsfritak var ett konkret forslag. «Det er tross alt bare forbrukeren som ikke kan trekke fra moms,» ble det syrlig kommentert. Natural Capital Coalition etterlyste ellers firmaer som kan prøve ut det systemet de utvikler, og FilippaK meldte seg raskt på banen.

Landene som allerede er i ferd med å adoptere NCA og gjøre dette til «mainstream» revisjon, er for øvrig Storbritannia, Canada, Australia og Danmark. Ingen fra det norske miljøverndepartementet var tilstede, men det kom sterke signaler om at Nordisk Ministerråd anser NCA som en mulig vei frem mot målet om en mer bærekraftig tekstil- og motebransje. Og kanskje inkludere offentlig innkjøp som en brekkstang i den sammenhengen. Hvordan den jevne forbruker skal forstå kompleksiteten i dette svært avanserte regnskapsoppsettet, derimot, var det ingen som foreløpig så en løsning på. Men i mellomtiden er CSR og LCA i ferd med å bli «so last season».