Du er her

Omsetningsnedgang i september

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,8 prosent fra august til september i år, viser sesongjusterte tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).
Av Redaksjonen
Publisert 01.11.2017 15:12

Dette skjer etter en nedgang på 0,6 prosent fra juli til august. Salget på bensinstasjonene og salg av klær og sko bidro til en nedgang i omsetningsvolumet fra august til september i år. Salg av byggevarer bidro også til nedgangen. Omsetningsvolumet på dagligvarer og salg av mat og drikke i spesialforretninger hadde derimot en økning i september, ifølge SSB.

Den langsiktige trenden i SSBs detaljomsetningsindeks har vist en stigning siden i fjor høst, men denne har flatet ut de siste månedene.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 2,5 prosent i perioden juli–september 2017 sammenlignet med samme periode 2016.