Du er her

Oppretter gründerråd

Liv Signe Navarsete ønsker å legge bedre til rette for gründere i Distrikts-Norge, og opprettet et eget gründerråd.
Av Helle Hynne
Publisert 31.08.2011 10:27

Hensikten med rådet er å finne ut hva som er de største hindringene for nyetablerte bedrifter eller for å etablere en ny virksomhet. Statsråden ønsker å få gode og konstruktive innspill på hvordan det kan legges til rette for å få flere gründere i distriktene.

Liv Signe NavarseteFoto: Scanpix/Statsministerens kontor

– Rådet er satt sammen av folk som nylig har etablert sin egen bedrift, og som har kjent på kroppen hva som er de største hindringene, sier kommunal- og regionalministeren, som selv skal lede rådet, uttaler hun i en  .

– Rådet skal gi konkrete innspill med forslag til tiltak som kan være realistiske å gjennomføre på kort og mellomlang sikt, fortsetter hun.

Rådet skal være ferdig med sitt arbeid i løpet av første kvartal 2012,skriver Kommunal- og regionaldepartementet på sine nettsider.