Du er her

Rekordøkning i grensehandelen

Grensehandelen har økt med hele 15,1 prosent det siste året og er nå på rekordhøye 17,5 milliarder, viser tall fra SSB.
Av Redaksjonen
Publisert 29.11.2019 14:29

– Vi fryktet høy vekst, men dette er verre enn i våre verste mareritt. Det siste året har grensehandelen vokst over seks ganger så mye som norsk dagligvarehandel. Dette må være en brutal vekker for norske politikere, sier Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke Handel.

Den siste uken har Systembolaget varslet at de vil sette ned ølprisene for å redusere grensehandelen sin til Danmark og Tyskland.

– Når dette tiltaket trer i kraft vil det akselerere grensehandelen ytterligere. Svenskene tar grep, mens vi sitter og ser på. «La det skure og gå»-holdningen til norske politikere er dårlig helse-, næring-, miljø- og finanspolitikk. Arrogansen er kvalmende, sier Andersen.

Nordmenns grensehandling på dagsturer har økt med 2,3 milliarder kroner det siste året. På toppen av dette kommer den digitale grensehandelen og turer med overnatting, som ikke er inkludert i SSBs tall.

– Grensehamstringen fører ofte til storinnkjøp av usunne varer, det er ikke bra for norsk folkehelse. Det norske avgiftsnivået er sponsing av svensk handel, og i tillegg til folkehelsen går det direkte utover norske arbeidsplasser og verdiskapning. Politikerne må ta fundamentale grep, et umiddelbart strakstiltak er å sette ned avgiftene på drikkevarer til minimum 2017-nivå, sier Andersen.

Omfattende tap av arbeidsplasser 

Den økte grensehandelen har store konsekvenser for norsk handel. Menon Economics beregnet i 2017 at grensehandel har ført til tap av 5.375 arbeidsplasser innen handel. NHO Service og Handels beregninger fra november 2019 viser at dette tallet nå har steget tilover 6000. For dagligvarehandelen utgjør de tapte arbeidsplassene cirka en ansatt per norske dagligvarebutikk. 

– Høye norske avgifter skaper grensehandel for milliarder. Vi i NHO Service og Handel etterlyser at politikerne tar problemet med den skyhøye grensehandelen på alvor. Vi må stoppe den omfattende lekkasjen av verdiskapning og arbeidsplasser fra Norge til Sverige, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.  

 

Nøkkelord