Du er her

Sørg for gode rutiner ved innførsel av vareprøver

Hold deg oppdatert på lover og regler. Sørg for å ha gode rutiner, både hos deg selv og den du representerer. Og ha god dokumentasjon på hvilke varer som tas inn og hvilket volum det dreier seg om.
Av Ove Hansrud
Publisert 31.05.2017 13:34

Dette er de beste rådene tollvesenet kan gi til dem som tar inn vareprøver. I årenes løp er det mange som har kranglet med Tollvesenet om regler, inndragning av varer og straffetoll ved innførsel av vareprøver. Og ofte har det vist seg at ting hadde gått mye greiere om de som skjeller ut «de forferdelige, firkantede, pirkete tollerne» hadde satt seg litt bedre inn i reglene, hatt klare avtaler med sin prinsipal og kunnet legge fram dokumentasjon.

Innførsel av vareprøver reguleres etter Tollovens paragraf 5-6. I utgangspunktet skal det betales toll av alle varer som innføres til Norge. Paragraf 5-6 inneholder tollfritak for enkelte varetyper blant annet vareprøver, som innføres i sammenheng med andre varer eller tjenester.

Ubetydelig verdi

I utgangspunktet kan vareprøves innføres tollfritt. Men et vilkår for fritaket er at prøven er av ubetydelig verdi og ikke egnet som salgsvare, eller at de er gjort uegnet ved at for eksempel klær og sko gjennomhulles eller delvis destrueres på annen måte.

Derfor er det vanlig at norske importører/agenter/distributører kjøper vareprøvene til en rabattert pris av sine prinsipaler og betaler toll og merverdiavgift. Om vareprøvene returneres til prinsipalen, kan man søke å få refundert avgiftsbeløpet. Klassifiseringen av varemerkene må oppgis.

Symbolsk pris godtas ikke

Utgangspunktet for toll- og avgiftsberegning er varens reelle kjøpsverdi. Det aksepteres at varen er kjøpt med rabatt hvis det fremgår av faktura og dokumenter. Men prisen må ikke settes for lavt, og det aksepteres ikke at det avtales en symbolsk sum for varene. Varer som er produsert innen EU skal det ikke betales toll for, bare merverdiavgift.

ATA-carnet

De som transporterer vareprøver til og fra messer og visninger utenlands kan få utstedt et ATA-carnet. Det er et forenklet alternativ for å deklarere varer som skal være midlertidig i Norge.

Et ATA-carnet består av ferdig utfylte ark som du kan benytte ved midlertidig import til Norge. Ved innreisen leverer du innførselsarket til Tolletaten, som beholder dette. Tolletaten skal også attestere på gjenutførselsarket som du skal levere ved utreisen. Det betyr at du må stoppe hos Tolletaten å få carnetet behandlet ved både inn- og utreise.

Du kan også bruke ATA-carnetet i de landene hvor varene bare blir sendt gjennom (transitt) før de ankommer importlandet.

Nøkkelord