Du er her

Språkproblemer? Spør skjorta!

BayerMaterial Science undersøker mulighetene for å utvikle en ”oversetterskjorte”, skriver Teknologinytt.
Av live@askmedia.no
Publisert 06.10.2010 06:50

 Dette kan gjøres mulig ved hjelp av fotogalvanisk teknologi som nå utvider bruken ut over de tradisjonelle solcellene.

Man forutser at det kan integreres stemmegjenkjennende software med oversettelsesteknologi og vise de oversatte ordene på skjorta – noe som kan komme til å vise seg meget verdifullt i internasjonale konferanser, heter det.

Overflaten på en del tekstiler kan utstyres med fotogalvaniske elementer, mens andre områder inneholder batteriegenskaper, i henhold til forskerne ved Creative Center hos Bayer MaterialScience. Brukeren vil bare måtte starte programmet og taste inn det aktuelle språket via et panel på skjorta med en integrert mikrofon og en oversetterenhet.