Du er her

Svakere Bestseller-resultat

Bestseller øker omsetningen, men leverer svakere resultater enn tidligere, går det fram av det danske tekstilkonsernets regnskaper.
Av Ove Hansrud
Publisert 01.12.2015 15:45

Bestsellers omsetning økte til 21,8 milliarder danske kroner siste regnskapsår, men resultat før skatt er nesten 700 millioner svakere enn året før og ender på rundt 1 milliard. Ikke tilfredsstillende, ifølge Bestseller-sjef Anders Holch Povlsen.

Det skuffende resultatet har flere årsaker.  - Vi har ikke vært dyktige nok til å styre våre innkjøp, og retailvirksomheten har ikke vært lønnsom. Vårt kostnadsnivå er for høyt, og det gjelder både personalkostnader og andre driftskostnader, heter det i en pressemelding.  Endringer  i dollarkuirsen har også bidratt negativt.