Butikkraner
Butikkraner

Sikkerhetstiltak nytter!

Risikoen for innbrudd øker om høsten, sier sikkerhetsrådgiver Thor Martin Bjerke i HSH. De butikkene som sikrer seg reduserer risikoen. Bjerke har laget en liste på 11 punkter om hva du kan gjøre for å stoppe tyvene.

Publisert Sist oppdatert

HSH har gjennom flere år overvåket kriminalitetsutviklingen mot sine medlemmer og er bekymret over endringen i kriminaliteten de siste årene. I følge tall SSB har utarbeidet for HSH ser man at grove tyverier og butikktyverier har økt de siste årene.

Bjerke mener dette ikke har noe å gjøre med finanskrisen, som mange var redd for, men at dette er et resultat av manglende fokus på det man kaller hverdagskriminalitet over flere år. Du kan lese mer om hvordan du kan sikre deg mot kriminalitet på www.hsh-org.no

Dette er noe av det du ifølge Bjerke kan gjøre for å hindre innbrudd:

1) Kartlegg hva det er du har som en tyv er interessert i.

2) Undersøk via politi, forsikring og bransjeorganisasjon om det er kriminell aktivitet mot bransjen. (Ofte starter dette i det sentrale østlandsområdet for deretter å gå utover i landet.)

3) Sikre ekstra dyre produkter ved å låse disse ned både om dagen og natten. Ekstra dyre produkter bør låses ned i godkjente verdiskap. Området der disse oppbevares bør sikres med ekstra gode alarmsystemer.

4) Butikken må ha godkjent alarm som både sikrer varsling ved innbrudd gjennom vindu, dør eller vegg og når noen beveger seg i området. (Vi vet at mange innbrudd skjer gjennom tak/vegg til nabolokalet eller gjennom ventilasjonsanlegg og lignende).

5) Har man mange små og dyre produkter bør tåkesikring vurderes. Husk at det tar tid før politi og vaktselskap kommer til stedet. Godt planlagte innbrudd tar ofte ikke mer enn 3 til 6 minutter.

6) Lag gode rutiner for åpning/stengning av forretningen, håndtering av penger og innlåsing av verdifulle objekter. (Her gjelder det å være djevelens advokat. Det som kan gå galt pleier som regel å gjøre det.)

7) Arranger kurs eller møte med alle ansatte og informer om farer/trusler og gjør alle kjent med rutinene. Svinn og tyveri bør være et eget punkt på alle avdelingsmøter. Svinn utgjør et stort problem for næringslivet og de ansatte er de beste til å redusere det.

8) Noter ned all mistenkelig oppførsel. Beskrivelse av personer, bilnummer og lignende med nøyaktig tidspunkt er viktig. Varsle politiet dersom du mener de bør kjenne til hendelsen.

9) Monter et ITV- (kamera-)overvåkningsanlegg. Bedre med et godt kamera riktig plassert, enn fire som ikke gir gode bilder.

10) Test sikkerheten regelmessig. Gjør det selv eller få hjelp av et vaktselskap. Det hender ofte at innbrudd skjer når alarmen er ute av funksjon eller kamerautstyret ikke virker.

11) Oppbevar ikke mye kontanter i kassen. Dette kan øke ransfaren. Har du mulighet for det så innstaller et lukket pengesystem. Bruk et vaktselskap til å levere dagsoppgjøret i banken. Dette gir økt trygghet for de ansatte.

Det er viktig at butikker i samme gate, samme by eller samme senter samarbeider. Det er billigere og mer effektivt å leie inn en kursholder eller en sikkerhetsekspert som kan gi råd når flere spleiser på regningen, sier Thor Martin Bjerke.

Medlemmer i HSH som har skadeforsikring gjennom HSH Forsikring AS kan søke om støtte til sikringstiltak. (Se www.skafo.no)

Råd om sikring og liste over godkjente tåkesikringsanlegg finner du her: fg.fno.no