oslo-city
oslo-city

Spår vekst i Oslo og Akershus

Handelen i Oslo og Akershus tror på omsetningsvekst i år, ifølge en ny undersøkelse. De fleste bedriftene planlegger også å øke bemanningen.

Publisert

Illustrasjonsfoto: Helle Hynne

To tredjedeler av medlemsbedriftene i Oslo Handelsstands Forening (OHF) tror omsetningen vil øke i 2013, viser undersøkelsen, som er utført av Advicia for lokale næringsforeninger i landets seks største byer.

22 prosent av OHF-bedriftene tror omsetningen vil holde seg stabil. Bare 5 prosent tror den vil synke.

– Samtidig signaliserer et stort flertall av bedriftene at de regner med å få behov for å rekruttere. Bare 13 prosent svarer at nyansettelser ikke står på planen, sier Lars Fredriksen, utviklingssjef i Oslo Handelsstands Forening.

Omlag halvparten av arbeidskraftbehovet kan dekkes av ufaglærte, uten utdanning utover videregående opplæring.

Viktig for unge

– Det betyr at handelen fortsatt vil være en port inn i arbeidslivet for mange ungdommer, sier Fredriksen.

Medlemmene i næringsforeningene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø er også spurt om hva som er viktigst for å styrke bedriftenes konkurranseevne fremover. Tilgang på relevant arbeidskraft havner på topp.

– På andreplass følger forutsigbare politiske avgjørelser. Det synes vi at ikke minst Oslo-politikerne skal merke seg, for i hovedstadspolitikken er beslutningsprosessene etter vår mening svært langdryge og med lite forutsigelig utfall.

Bedre infrastruktur knyttet til vei, bane og kollektivtransport er også med blant topp tre når næringsforeningene skal velge faktorer som påvirker fremtidig konkurranseevne.

Svake politikere

– Dette er en typisk storbyutfordring. For Oslos del har vi lenge påpekt at det må etableres en helhetlig plan som også gir varig løsning på spørsmålene knyttet til parkering og bilens plass i byen. Her synes vi politikerne mangler fremdrift og handlekraft, sier Fredriksen.

52 prosent av de spurte i undersøkelsen bekrefter at trafikale forsinkelser har gitt dem økonomisk tap eller merkostnader i løpet av det siste året.

– Blant OHF-medlemmene som inngår i undersøkelsen svarer seks av ti at de har hatt slike tap og kostnader, sier Lars Fredriksen.