Handel og politikk i utakt i Oslo

Handelsnærngen og politikerne i Oslo er svært uenige om hvilke utfordringer som finnes og hva som må til for å legge forholdene bedre til rette for handel i hovedstaden. Det viser en undersøkelse Oslo Handelsstands Forening (OHF) har foretatt blant sine medlemmer og politikere i Oslo bystyre.

Publisert Sist oppdatert

Rundt 3000 personer fra handelsnæringen har blitt stilt en rekke næringspolitiske spørsmål. De samme spørsmålene har politikere i Oslo bystyre besvart.

Utviklingssjef Lars Fredriksen i OHF forteller at Oslopolitikere og OHF-medlemmer er kraftig uenige i spørsmål som handler om trygghet og rusmisbruk og hvordan det kan tilrettelegges for bedre handel i Oslo.

Politikerne er enige i følgende utsagn:

• Jeg mener politikerne i Oslo er positive til butikkhandel i sentrum av Oslo

• Kjøpesentre er ikke viktig for butikkhandel

• Jeg mener butikker på gatenivå gir høyest omsetning

• Jeg synes handelsnæringen blir godt ivaretatt i byplanleggingen i Oslo

• Bompenger har ikke betydning for å besøke byen.

Dette er handelsnæringen rykende uenig i.

Fredriksen er mest skuffet over spørsmål som går på næringsfaget i undersøkelsen.

- At politikerne i så liten grad lytter til bransjen i faglige spørsmål, er skuffende. OHF har brukt mye tid på å forklare politikere hvorfor kjøpesentre er viktig for handelen. I sentrum er kjøpesentre også viktig for butikkene på gatenivå, siden sentrene trekker de store folkemassene. Dette er ikke noe særnorsk fenomen, men en utvikling som skjer over hele verden.

Han er også skuffet over at politikerne ignorerer biltrafikkens betydning for omsetningen i sentrum.

- Det er helt klart at bompenger har betydning for hvor man handler til daglig med bil.

OHFs utviklingssjef gjør en innsats for at bransjen skal bli bedre ivaretatt når det gjelder byplanlegging både i Bjørvika og ellers i Oslo, men politikerne lytter ikke godt nok til.

- En bransje som sysselsetter så mange mennesker og bidrar med så store inntekter og verdier i samfunnet, må få en mye sterkere plass i byplanleggingsarbeidet, mener Fredriksen.

Politikerne og handelsnæringen er også uenige om følgende utsagn:

• Jeg føler meg utrygg når jeg beveger meg i Oslo sentrum

• Norske fengsler tilbyr rusmisbrukere bedre forhold enn det de opplever utenfor fengslet

• Jeg er enig i planene om å lage offentlige utsalg av narkotika for tunge

Handelsnæringen mener dette er riktig, mens politikerne er sterkt uenig.