julegaver
julegaver

Nest verst på detaljhandelkriminalitet i julen

Bare amerikanerne taper mer på detaljhandelkriminalitet enn nordmenn i forbindelse med julehandelen, målt i kostnad per innbygger.

Publisert

Julesesongen er ikke bare attraktiv for butikkene, men også for de kriminelle. Butikktyver stjeler varer, får falske refusjoner, bytter om på priser, bruker falske penger og foretar kredittkortsvindel. Illustrasjonsfoto: colourbox

Det totale julehandeltapet i Norge vil øke med 2,8 prosent fra 694 millioner kroner i 2011 til over 710 millioner kroner i år, og inkluderer butikktyveri, tyveri fra ansatte, distributører og leverandører.

Det kommer frem av den årlige “cost of crime”-undersøkelsen, som utføres av britiske Centre for Retail Research (CRR) i 19 vesteuropeiske land, samt U.S.A. CRRs estimater for årets julehandel er at butikktyverier fra midten av november til slutten av desember vil koste varehandelen i disse landene mer enn 89 milliarder kroner.

“Cost of crime” består av følgende elementer: Direkte tap ved at produktene stjeles av kunder, ansatte eller leverandører, pluss de kostnadene/investeringene som deretter følger til tapsforebyggende tiltak, som varesikring. Tap som følge av feil og administrative/prosedyremessige svakheter, er ikke inkludert i CRRs rapport.

– Butikker tar for lett på tyverisikring

Hos amerikanerne, som topper lista, ligger “Cost of crime” på 203 kroner per person, mens nordmenn følger på andreplass med 142 kroner per person. Sverige og Danmark ligger på sjette og tiende plass, med henholdsvis 120 og 104 kroner per person. Tsjekkia kommer best ut, med 32 kroner per person.

- Butikktyvene er mer utspekulerte enn tidligere, sier Roy Tuhus i Infratek.

– Dette er dessverre de harde fakta, norske butikker er blant de som taper mest i svinn og tyverier i den vestlige verden, til tross for at Norge har en av de sterkeste økonomiene i verden, sier Roy Tuhus, nordisk salgs- og markedsdirektør for området Retail i Infratek Sikkerhet.

– Mange tror nok at tallene skulle være omvendt med bakgrunn i at vi er et av verdens rikeste land. Dette gjør nok at en del butikker tar for lett på å sikre verdiene sine mot alle de tyveriene vi ser i Norge. I ytterste konsekvens fører dette til at butikker går konkurs, fordi man ikke setter inn tiltak tidlig nok, sier Tuhus.

Færre ansatte som stjeler

Undersøkelsen avdekker at butikktyver står bak 58,8 prosent av detaljhandelkriminaliteten i Norge gjennom juleperioden, mens 33,5 prosent blir gjort av ansatte. Leverandørene og distributørene står bak 7,6 prosent av tapene. Norske ansatte stjeler dermed mindre enn det europeiske gjennomsnittet, som ligger på 35,8 prosent. Når det gjelder butikktyvenes andel, ligger denne i snitt 57,3 prosent.

Kvinner stjeler dyrest

Totalt sett, fordeler butikktyvene seg likt mellom kjønnene med 52 prosent menn og 48 prosent kvinner. Kvinner stjeler produkter til en gjennomsnittlig verdi av 838 kroner, mens gjennomsnittsverdien hos mennene ligger på 730 kroner.

Gjennomsnittstyven er 25 år

Undersøkelsen viser at lovbryterne finnes i alle aldersgrupper, men at to-tredjedeler er under 30 år. Aller flest finnes i aldersgruppa 16 til 25-år, og gjennomsnittsalderen for juletyvene er 25,5 år, og dermed lavere enn resten av året. En betydelig mengde butikktyveri utføres av personer i slutten av 20-årene, og i 30- og 40-årene, mens bare to prosent av tyvene er over 60 år.

Mer utspekulerte tyver

CRRs undersøkelser fra tidligere år har vist at populære gjenstander blant tyvene er nylanserte produkter som DVDer, nettbrett, smarttelefoner, spill, bøker og populære leker. I tillegg forventes det høyt tap på toalettartikler, konfekt og godteri, julepynt, mat og dameklær – samt små, dyre produkter som parfyme.

– Butikktyvene er mer utspekulerte enn tidligere, og vi ser blant annet økt bruk av preparerte vesker og bager med metallfolie. Bruk av slike kan avsløres gjennom nyere varesikringssystemer i kombinasjon med metalldetektorer som gir alarm om noen forsøker å komme inn i butikken med denne typen tyveriutstyr, sier Roy Tuhus.

Enkle grep hjelper

Tuhus fremhever at norske butikker med enkelt kan redusere svinn og tyverier:

– Enkle grep som bedre rutiner, fjerning av døde soner i butikken, økt kundeservice og ryddighet i butikkene vil redusere svinn og tyverier. I tillegg bør de sørge for å ha oppgraderte kameraovervåkningssystemer og elektroniske varesikringssystemer som er tilpasset den øktekriminaliteten i norske butikker, sier han.

(pressemelding)