Nye krisetiltak vil hjelpe handelen

Regjeringen kom med nye tiltak for næringslivet fredag morgen, og dette vil bidra til å lette noe av presset for tusenvis av norske bedrifter i krise. Men det haster med å få satt ordningene i gang.

Publisert

Regjeringen annonserte fredag sammen med Virke, NHO, Finans Norge og LO at det opprettes en kompensasjonsordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Ordningen skal være enkel både å benytte og administrere, og utformes slik at det tar kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto. Det er flere tusen handels- og tjenestevirksomheter som har behov for å dekke løpende utgifter som husleie og forsikringer, og som vil bruke denne ordningen.

Det er i dag ikke avklart hvor omfattende ordningen blir, hvilke faste utgifter som omfattes og hvilken grad av kompensasjon som gis for de faste utgiftene. Finansnæringen skal administrere ordningen gjennom en portal som vil være klar om to til tre uker.

Andre tiltak:

Fra og med 20. mars 2020 er arbeidsgiverperioden redusert fra 15 dager til to dager. Reglene for arbeidsledige og permitterte som mottok dagpenger før 1. mars endres slik at de som nærmer seg maksgrensen på antall dager med dagpenger før utvidet frist til ut juni. I tillegg vil permitterte få dagpenger i påsken.

Regjeringen arbeider med en lånegarantiordning for små- og mellomstore bedrifter. Dette ved at staten garanterer for lån som bankene gir ut. Dette skal gi bedriftene lettere tilgang på penger og kan hjelpe dem å komme ut av krisen. Tidligere er ordningen godtatt av Eftas overvåkningsorgan, ESA. Dette vil gjelde fra 27. mars.

Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 15. august 2020 og arbeidsgiveravgften settes ned fire prosentpoeng i to måneder. Fristen for innbetaling av første merverdiavgiftstermin utsettes fra 14. april til 10. juni 2020.

Lav sats for merverdiavgift reduseres fra 12 til 8 prosent i perioden fra og med 20. mars 2020 til 31. oktober 2020.

Fristen for innbetaling av annen termin forskuddsskatt for selskaper utsettes fra 15. april til 1. september 2020.

Underskudd i 2020 kan føres mot innbetalt skatt for 2018/19.