Når myndighetene tar vekk kundene bør staten dekke hoveddelen av byrden som virksomhetene påføres, mener Virke
Når myndighetene tar vekk kundene bør staten dekke hoveddelen av byrden som virksomhetene påføres, mener Virke

Virke ber om kompensasjons-ordning etter dansk modell

Virke har bedt regjeringen om en kompensasjonsordning til kriserammede virksomheter som følge av corona-viruset etter samme modell som er innført i Danmark: At staten dekker hoveddelen av byrden næringslivet påføres når myndighetene velger å ta kundene vekk fra virksomhetene.

Publisert

I brevet fra Virke heter det blant annet: «At næringslivet mister store deler av inntektsgrunnlaget sitt, er ikke en utilsiktet bivirkning av nedstengningen – det er selve formålet….().Når formålet er å ta inntektsgrunnlaget til næringslivet bort, må det eneste riktige være å kompensere bedriftene for det. Vi som fellesskap må derfor bidra til at bedriftene, når nedstengningen en gang er slutt, har omtrent samme balanse som før 12. mars.»

Virke skriver videre:

«Virke mener derfor at det må utarbeides en kompensasjonsmodell der staten dekker hoveddelen av den byrden næringslivet påføres når myndighetene velger å ta kundene fra virksomhetene.

Danmark vedtok 19. mars en kompensasjonsordning rettet mot virksomheter som har måttet stenge enten direkte som følge av pålegg fra myndighetene eller som følge av at myndighetene har bedt publikum om å holde seg borte. Kompensasjonsløsningen dekke virksomhetenes dokumenterbare faste kostnader. Virke er i tett dialog med utleiernes organisasjon, Norsk Eiendom, om å invitere staten til en dugnad for å hjelpe bedrifter som har opplevd en akutt inntektssvikt som følge av pandemien. Dugnaden tar utgangspunkt i den danske modellen, men utformes som 3-partsmodell der også leietaker og utleier bidrar med en egenandel. Virksomheter som er myndighetspålagt stengt, kompenseres 100% av staten.

Virke ber regjeringen innføre en kompensasjonsmodell til kriserammede norske bedrifter som bygger på den danske modellen. Det haster med å innføre en kompensasjonsløsning. Dette bør legges frem av regjeringen den 27. mars 2020.»

I brevet ber også Virke om at det blir innført en rekke andre tiltak, blant annet sikring av kredittilførsel til småbedrifter som ikke har lån fra før, forhåndsbetaling for leveranser i 2020 til kommuner, offentlig eid virksomhet og andre deler av offentlig sektor, redusere forfallstid for fakturaer utstedt til det offentlige, utbetale SkatteFUNN fra 2019 i april 2020, utvidelse av permitteringsperioden, tiltaksfond for oppussing av offentlige bygg og kompensasjonsordning for avbestillinger i reiselivet.