Salg av sportsutstyr bidro til økning i omsetningsvolumet i detaljhandelen
Salg av sportsutstyr bidro til økning i omsetningsvolumet i detaljhandelen

Fortsatt økt detaljhandel i juli

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med 0,6 prosent fra juni til juli 2020, viser sesongjusterte tall fra SSB. Det skjer etter en rekordhøy oppgang på 5,7 prosent fra mai til juni.

Publisert

Nye tall fra detaljomsetningsindeksen viser fortsatt vekst i det sesongjusterte omsetningsvolumet for juli. Veksten i juli er imidlertid beskjeden i forhold til veksten de tre foregående månedene.

Som en følge av koronaviruset og restriksjoner i forbindelse med dette ser det ut til at nordmenn de siste månedene har vridd konsumet sitt i retning av å bruke mindre penger på kjøp av tjenester, og mer på varekonsum. I tillegg påvirkes handelen i Norge av betydelig redusert grensehandel. Disse store endringene i nordmenns handlemønster fører til store utslag i de sesongjusterte tallene.

Grunnet behandlingen av mars og påfølgende måneder som ekstremverdier er ikke trendutviklingen etter dette representativ for faktisk utvikling.

Bøker og sportsutstyr bidro til vekst

Mange næringer i detaljhandelen hadde vekst i sesongjustert omsetningsvolum i juli. De største bidragene til den samlede veksten kom fra butikker med salg av bøker og sportsutstyr, i tillegg til dagligvareforretninger. Dagligvarebutikkene fortsatte den sterke utviklingen de har hatt gjennom koronapandemien og omsetter nå på rekordhøyt nivå.

Sportsforretningene fortsetter veksten de har hatt siden april. På den andre siden hadde byggevareforretninger, klesbutikker og netthandel nedgang i sesongjustert omsetningsvolum i juli, og bidro dermed til å dempe veksten i totalindeksen.

Økning både i Norge og EU i juni

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste at landene i eurosonen samlet sett hadde en økning i sesongjustert omsetningsvolum fra mai til juni 2020 på 5,7 prosent. Det kommer etter en kraftig økning på 20,3 prosent fra april til mai. Tall for Norge viste en rekordhøy oppgang på 5,7 prosent fra mai til juni. I Sverige var det en økning på 1,5 prosent i denne perioden, og i Danmark var økningen på 0,8 prosent.