Ingun Grimstad Klepp skal samarbeide med blant andre Kate Fletcher i forskningsprosjektet CHANGE
Ingun Grimstad Klepp skal samarbeide med blant andre Kate Fletcher i forskningsprosjektet CHANGE

Storeslem for klesforskning

Forbrukerforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet har fått mange nye prosjekter innenfor flere forskjellige utlysninger fra Norges forskningsråd, og forrige uke fremsto som rene julaften i det den ene etter den andre gladmeldingen tikket inn. En fellesnevner for flere av prosjektene er nettopp klær.

Publisert

– Dette er virkelig utrolig! sier seniorforsker Ingun Grimstad Klepp. - Hvis man skal sammenlikne med andre emner har det vært fristende i årevis å tenke at klær og tekstiler nærmest tas for gitt og det «overrasker stort» når noen trekker frem forskning på dette feltet. «Den så vi ikke komme», er en kommentar som har falt mer enn én gang når resultater fra forskning fra bl.a. KRUS-prosjektet om bedre utnyttelse av norsk ull presenteres på seminarer eller konferanser som ikke er for den tekstile menigheten. Like lite som landbruket ser seg selv som leverandør av tekstiler, har myndigheter sett på tekstiler som noe å ta på alvor. Inntil nå.

Forandringen har vært gradvis og særlig de siste fem årene har et økt fokus på de store miljøkonsekvensene av den eksplosive veksten i klesforbruket vårt sørget for at myndighetene har våknet. Det samme har tydeligvis de som lyser ut midler til forskning: tekstiler er «hot». Det har SIFO og ikke minst Klepp merket: – Dette er intet mindre enn historisk! Vi har virkelig fått «storeslem» og det er bare å brette opp ermene. 2021 kommer til å bli aktivt.

Ingun Grimstad Klepp
Ingun Grimstad Klepp

Gode klær Allerede i 2020 hadde det om ikke akkurat gått ut en befaling fra Keiser Augustus, gått ut noen føringer om at klær faktisk er «samfunnsmessig relevant». Så hva er vinner-formelen? Det kan være at klesforskerne på SIFO er spesielt gode på å skrive søknader, men det er også et gjennomslag for forståelsen av at mengden tekstiler og særlig syntetiske tekstiler må ned; vi må finne løsninger på at forbrukere kan ha gode klær som fungerer i hverdagen. Det er forskjellige innfallsvinkler til dette i de forskjellige prosjektene, men til felles har de et perspektiv på kompetanseheving, forståelse av kvalitet og forlenget bruk – og ikke minst bedre utnyttelse av våre lokale ressurser, fremhever Klepp.

De nye prosjektene – hvorav de to først er utviklet av og vil bli ledet av Klepp – er: CHANGE og Wasted Textiles. I tillegg ble Belong, og Amazing Grazing innvilget, og i begge har tekstiler en viktig rolle. SIFO startet tidligere i høst opp to prosjekter som har tekstiler som bærende element: LASTING og WOOLUME. Det er mange tangeringspunkter og synergier mellom prosjektene. Men for å ta den mest prestisjefulle først: CHANGE: – Dette er skikkelig luksus for klesforskningen, fastslår Klepp:

– Dette er et prosjekt som søker å forklare veksten i mengden klær som forbrukes. Å være velkledd er å ha klær som passer til anledningen. Men hva er en anledning? Og hvordan har anledningene endret seg i tid? En annen viktig klesnorm er at klær skal varieres, enten det gjøres gjennom å kombinere dem på ulike måter eller stadig kjøpe nye. Men hvor kommer dette kravet fra og hva bunner det i?

Tildelingen er fra FRIPRO, programmet for banebrytende forskning. I denne utlysningen er det forskningskvalitet som betyr mest. Med på laget sammen med SIFO er de fremste forskerne på klær fra mange land, slik som Kate Fletcher fra University of the Arts London, Else Skjold fra Det Kongelige Danske Kunstakademiet, Irene Maldini fra Amsterdams Anvendt Vitenskaps Universitet, Liudmila Aliabieva fra Moskva Universitet. Marie Ulväng ffra Stockholm Universitet og Bjørn Sverre Hol Hagen fra Universitetet i Oslo og Anno Museum.

Minimere avfall Wasted Textiles: Reduced synthetic textile waste through the development of resource-efficient value chains, har også Klepp som prosjektleder og samarbeidspartnere er Avfall Norge, NF&TA, Mepex, SINTEF, FIVH, Forbrukerrådet og flere gode krefter. Dette er et «kompetanse- og samarbeidsprosjekt». Prosjekt vil bidra til at mindre tekstiler kastes, at mindre av det som kastes er syntetisk og til at mer blir tatt vare på og brukt igjen – når dette er hensiktsmessig, vel og merke. Det vil dermed både bidra til avfallsforebygging og til bedre ressursutnyttelse, og spesielt se på hvordan vi kan stoppe veksten i bruk av polyester og andre syntetiske tekstiler. – Prosjektet vil starte med å se på hva som kastes av tekstiler i Norge og blant annet stille spørsmålet om hvor mye av dette som er syntetisk og om hva som kan gjøres for å redusere dette, forklarer Klepp.

Klepp er ikke den som styrer skuta på de neste to prosjektene, men tekstil er et viktig element og de viderefører hennes og Kirsi Laitalas mangeårige forskning på klær, ull og tekstiler. – Amazing Grazing bygger videre på KRUS-prosjektet, men denne gangen ser vi også på den delen av sauens bidrag som alle har tatt for gitt: kjøttet og ikke bare ullen. Det er NIBIO på Tingvoll som leder prosjektet, mens SIFOs del vil handle om produktene som stammer fra beitedyrene og hvordan de kan markedsføres slik at verdiene i produksjonen kommer frem til forbruker. Dette er viktige problemstillinger innen lokal produksjon fordi økonomien er avhengig av hvordan produktene forstås og verdsettes i markedet, fremhever Klepp.

Klærs rolle for integrering Det siste prosjektet, som er tildelt SIFO, er Belong, som skal studere forbruk med vekt på barn i fattige familier. Prosjektet fikk støtte gjennom utlysingen Forskerprosjekt for fornyelse. Klepps rolle er å se på klærs betydning for å «være med»: – Vi ser hele tiden diskusjonen om hvor viktig klær og utstyr er for status og deltagelse i fritidsaktiviteter, på skolen og andre sammenhenger. – Vi vet at barn fra fattige familier oftere faller utenfor sosiale felleskap, men mindre om hvordan dette faktisk skjer. Det å studere tingene og klærne vil være en inngang til å se på fattigdom ikke som et spørsmål om penger, men som et spørsmål om tilgang til materielle goder, ting og klær, understreker Klepp. Studien vil fokusere på 12-åringers tilhørighet til jevnaldrende hjemme, på skolen og i idrett og andre fritidsaktiviteter. Belong har ikke, som de andre prosjektene, fokus på miljøproblemer, men handler om integrering og sosial ulikhet.

Fra 2020 går to viktige tekstil-relaterte prosjekter videre: WOOLUME som er et samarbeidsprosjekt med Polen i sammenheng med EØS midlene (Norway Grants) og LASTING som handler om å forlenge brukstiden til klær, hvitevarer og elektronikk. Her er SIFO eier og Kirsi Laitala leder prosjektet. I disse to prosjektene, samt Amazing Grazing, er det planlagt en internasjonal og prestisjetung utgivelse på forlaget Palmgrave Macmillan i 2021. – Det er virkelig et løft for vår forskning, sier Klepp som ble kontaktet av forlaget da de hadde kommet over sluttrapporten til KRUS og så for seg en bok om «lokale klær» etter flere utgivelser om lokalmat og «slow food» bevegelsen.

Amazing Grazing er en videreføring av KRUS, med gode, gamle samarbeidspartnere, men også nye som vil bidra til at det er mulig å inkludere regenerativt landbruk, som er det nyeste og siste på både miljø- og klimafronten; og ikke minst bidrar til biologisk mangfold.

Les mer her:

Powered by Labrador CMS