Arbeidet med tekstilgjenvinning er godt i gang i Finland. Her fra et sorteringsanlegg i Turku.
Arbeidet med tekstilgjenvinning er godt i gang i Finland. Her fra et sorteringsanlegg i Turku.

Finland pioner i tekstilgjenvinning

Nordens første fabrikk som håndterer kasserte tekstiler for industriell gjenvinning i stor skala, åpnes i Pemar i Finland i 2021.

Publisert

Rester Oy, som bygger anlegget, foredler kasserte tekstiler fra industrien, og Sørvest-Finland Waste Service Ltd (LSJH) vil leie seg inn i det samame anlegget og behandle kasserte tekstiler fra husholdninger i sin prosesslinje. Anlegget kan håndtere 12 000 tonn kasserte tekstiler årlig, noe som er omtrent 10 prosent av mengden tekstilavfall i Finland.

Kasserte tekstiler er et uholdbart problem for tekstilindustrien og miljøet. I produksjonen brukes naturressurser i økende grad, og på slutten av livssyklusen blir materialene kastet. Bare i Finland genereres mer enn 100 millioner kilo tekstilavfall årlig. Gjenbruk av materialer kan redusere karbonavtrykket i tekstilindustrien og redusere bruken av naturressurser betydelig.

Rester Oy og Southwest Finland Waste Service Ltd vil lede tekstilindustrien mot en sirkulær økonomi og sette i gang prosessering av tekstilavfall til råvarer for industrien.

Starten på sirkulær økonomi

Eksempel på resirkulert tekstilfiber
Eksempel på resirkulert tekstilfiber

- Foredlingsanlegget markerer starten på en ny sirkulær økonomi i tekstilindustrien i Finland. Vi er en pioner i bransjen i Skandinavia og starter en systemendring. Tekstilindustriens overgang fra den lineære modellen til den sirkulære økonomien er nødvendig fordi det ikke er mulig å opprettholde den nåværende strukturen i tekstilindustrien med bare nye materialer. Og hvorfor skalman gjøre det gjøre det når det er så mye resirkulerbart materiale å bruke, sier Outi Luukko, styreleder i Rester Oy.

Touchpoint, som er leverandør av arbeidsklær, er hovedeier av Rester Oy. Fra Touchpoints synspunkt er det nye anlegget både ressurssmart og helt nødvendig for å kunne fortsette en ansvarlig produksjon.

- Å finne en lokal løsning på et globalt problem er et stort skritt i riktig retning, og det løfter Finlands profil som en pioner i sirkulær økonomi, fortsetter Luukko.

Anlegget som bygges vil årlig håndtere 12 000 tonn kasserte tekstiler, noe som er omtrent 10 prosent av mengden tekstilavfall i Finland. Sluttproduktet fra begge linjene er resirkulert fiber som kan brukes til å produsere for eksempel garn og stoff, isolasjonsmaterialer for bygge- og skipsbyggingsindustrien, akustiske plater, komposittmaterialer, ikke-vevde og filtreringsmaterialer og andre tekniske tekstiler som geotekstiler for forskjellige industrielle applikasjoner.

Sirkulær økomomiklynge

Mottak for kasserte tekstiler
Mottak for kasserte tekstiler

Initiativet tatt av Rester er et ledd i arbeidet med å bygge en sirkulær økonomiklynge i Pemar der prosessering av fibre fra kasserte tekstiler kombineres med gjenbruk. Paimion Kehitys Oy, eid av byen Pemar og gründerforeningen, støtter utviklingen av selskaper i sirkulær økonomi i Pemar.

- Vi ønsker å gå ut av byens tradisjonelle rolle og skape en merkbar merverdi for de som deltar. Derfor er vi involvert i å utvikle en ny og moderne tjenestemodell basert på økosystemtenking. Pilotprosjektet er tekstilklyngen som nå utformes og som de neste årene vil bli ledsaget av klynger som konsentrerer seg om plast, konstruksjon og energi. Målet med tjenesten vår er å støtte og bidra til å utvikle en ny lønnsom virksomhet. Vi gjør dette ved å samle selskaper i sirkulær økonomi og deres potensielle kunder som sammen kan skape nye innovasjoner, fastslår Mika Ingi, administrerende direktør i Paimion Kehitys Oy. (Pressemelding)

Powered by Labrador CMS