Grensehandel for 15,7 milliarder

. I 2018 handlet nordmenn på dagsturer i utlandet for 15,7 milliarder kroner. Dermed økte grensehandelen med 4,1 prosent

Publisert Sist oppdatert

Nordmenn brukte drøyt 600 millioner kroner mer på grensehandel i 2018 enn i 2017, viser nye tall fra grensehandelsstatistikken, som SSB publiserer i dag.

Ser en på utviklingen de siste femten årene, har grensehandelen økt fra år til år i løpende priser med unntak for noen enkelte år. I 2017 ble grensehandelen målt til over 15 milliarder kroner for første gang, og veksten fortsatte i 2018.

Mest handel i Strømstad

Strømstad er den soleklare ener som destinasjon for grensehandel. Over halvparten av det totale handlebeløpet som ble brukt på grensehandel i 2018, ble brukt der.

På andreplass følger Charlottenberg, hvor omtrent en av fem kroner brukt på grensehandel ble lagt igjen. Sammenlignet med 2017 registreres det også en betydelig vekst i handlebeløp i Charlottenberg i 2018.

Nordmenn grensehandlet stort sett i Sverige, og kun fem prosent av handlebeløpet på dagsturer ble brukt i andre land.

Handleglade østlendinger

Østlendingene er de som brukte klart mest penger på grensehandel. 80 prosent av kronene som ble lagt igjen på grensehandel i 2018, ble brukt av bosatte på Østlandet.

Østlendingene brukte omtrent 12,5 milliarder kroner på grensehandel, mens øvrige nordmenn brukte 3,2 milliarder kroner i 2018.

Større handlebeløp per dagstur

Antall dagsturer ble redusert med 2,5 prosent. I 2017 ble det foretatt 8,6 millioner dagsturer, mens det i 2018 ble foretatt 8,4 millioner. Gjennomsnittlig handlebeløp per dagstur steg dermed fra 1750 kroner i 2017 til 1870 kroner året etter.

Tall for hele 2018 viser en økning i handlebeløp sammenlignet med 2017. Det er imidlertid betydelig usikkerhet knyttet tallene.

(Kilde: SSB)