Virke:

Koronapandemien har drevet fram digital innovasjon på mange områder
Koronapandemien har drevet fram digital innovasjon på mange områder

Omstilling er den nye normalen

Handels- og tjenestenæringen har tatt grep for å tilpasse seg aktivitet under koronapandemien. Forskning gjennomført av Norges Handelshøyskole, Virke og Handel og kontor viser at 76 prosent av norske bedriftsledere rapporterer om økt innovasjon.

Publisert

Virksomheter i hele handels- og tjenestenæringen har demonstrert en sterk endringsvilje for å møte endringene i nordmenns leve- og forbruksmønster. 76% av norske bedriftsledere rapporterer at de har innovert i respons på krisen, viser resultatene fra et forskningssamarbeid mellom Norges Handelshøyskole, Virke og Handel og kontor.

Undersøkelsene viser også at de som er hardere rammet av krisen, har innovert mer enn de som i liten grad er rammet. Det skyldes en kombinasjon av faktorer. Blant annet at de i større grad har vært presset til å innovere, og de har hatt ledig kapasitet som av mange er brukt til innovasjon. Men også blant dem som har vært lite rammet, eller ikke rammet i det hele tatt, er andelen som har investert i innovasjon på grunn av krisen høy. Her har de innovert for å utnytte muligheter som har åpnet seg.

Korona-innovasjonene er ikke kortsiktige utslag. Bedriftslederne forventer at innovasjonene som er gjort vil være verdifulle også når krisen er over. 72% av bedriftslederne mener at disse innovasjonene vil være verdifulle også etter krisen.

De vanligste innovasjonene er digitale

  • Bruk av digitale verktøy i interaksjon med kundene: 65% oppgir økning
  • Bruk av digitale verktøy i interne arbeidsprosesser: 59% oppgir en økning
  • Bruk av digitale verktøy i interaksjon med leverandørene: 53% oppgir en økning
  • Økt digitalt innhold i varer og tjenester: 48% oppgir en økning

Kilde: COVID-19 AND HUMAN CAPITAL: CATACLYSM AND CATALYZER, Norges Handelshøyskole

(Virke.no)

Powered by Labrador CMS