BIK BOK med Better Bag

BIK BOK lanserer nå initiativet The Better Bag av BIK BOK, som en del av selskapets Better Fashion Future initiativ. Kjeden tar betalt for posene for å redusere bruken av plastbæreposer og oppfordrer kundene til å kjøpe mer holdbare og bærekraftige poser.

Publisert

Det ligger et stort potensial i å få ned forbruket av bæreposer ved å kun endre vaner. Dette ønsker initiativet The better bag å bidra til. Som et alternativ til plastbæreposer vil BIK BOK tilby mer bærekraftige handlenett til sine kunder, samt selge plastbæreposer som er produsert på en mer miljøvennlig måte.

The Better Bag er en del av BIK BOKs BFF (Better Fashion Future) initiativ. BFF inneholder også elementer av re-cycling og transparency, som vil bli lansert de kommende ukene. Målet er først og fremt å få ned bruken av plastposer. Det er et enkelt tiltak som kan få positive ringvirkninger. I tillegg håper initiativet igjennom informasjon og opplysning å øke bevisstheten rundt konsekvenser av forbruket av poser av alle slag.

Et eventuelt overskudd fra salget av poser går til miljørettede prosjekter som bidrar til en bærekraftig utvikling. BIK BOK vil i de kommende uker invitere kundene til å være med på å bestemme hvilket formål pengene skal gå til i 2018.

.Initiativet er et svar på EU sitt vedtak av et plastposedirektiv som skal redusere forbruket av plastposer vesentlig de kommende årene. Hensikten med direktivet er å redusere negative miljøeffekter fra plastbæreposer ved redusert forsøpling, reduserte avfallsmengder og mer effektiv ressursutnyttelse. Plastbæreposer er i mange land et forsøplingsproblem, en viktig kilde til marin forsøpling og en kilde til mikroplast. BIK BOK vil i fremtiden tilby poser eller løsninger som er mer bærekraftige enn dagens. (Pressemelding)


Fakta om poser

I Norge alene bruker vi rundt 1 milliard plastposer i året. Handelen står for en betydelig andel av dette. I EU forbrukes det 200 plastposer per person per år. Det vil si at EU har et årlig forbruk på ca. 100 milliarder plastposer. Kun 7 % av disse resirkuleres.

Alle poser, både plast og papir, har en negativ miljøpåvirkning. Det går med mye ressurser til både produksjon, transport og gjenvinning.

Powered by Labrador CMS