Tro på videre drift etter Gresvig-konkursen

Det er gjort avtaler med eneeier Olav N. Sunde og bankforbindelsen DnB som gjør at Intersport-, G-sport og G-Max-butikkene holder åpent mens bostyret ser etter ny eier og muligheter for videre drift etter Gresvig-konkursen.

Publisert Sist oppdatert

Konkursen, som var et faktum etter at Gresvig Retail Group AS begjærte oppbud tirsdag, berører vel 2200 ansatte i konsernets 95 egeneide butikker. De 100 franchisedrevne butikkene berøres ikke av konkursen i første omgang.

Administrerende direktør Lars Kristian Lindberg uttrykker i en pressemelding tro på at det er mulig å finne interessenter for videre drift.

To kjeder

Gresvig har i en årrekke drevet sportsbutikker under to kjeder: G-SPORT/G-MAX og Intersport. Totalt består konsernet av i underkant av 95 egeneide butikker med mer enn 2.200 medarbeidere og en omsetning i 2019 på 3,2 milliarder kroner.

Har stått bak selskapet

– Som eier har vi stått bak selskapet og ledelsen gjennom både opp- og nedturer siden 2006, og vi har stor tro på den strategien som er utarbeidet, blant annet med tettere tilknytning til det internasjonale Intersport-systemet, verdens største sportskjede. Bare de siste tre årene har vi tilført mer enn én milliard kroner. Vi kan imidlertid ikke forsvare å tilføre selskapet ytterligere ressurser uten en grunnleggende endring i konsernets samlede kostnader. Dagens kostnadsnivå er rett og slett ikke tilpasset markedsforholdene, sier Olav Nils Sunde, styreleder i Gresvig Retail Group AS og O N Sunde AS.