Korona endrer forbrukernes atferd

Mindre bruk av kontanter. Mer handel i lokale virksomheter. Mer fokus på miljøvennlige produkter. Dette er noe som kommer etter at korona-pandemien er over, ifølge en undersøkelse fra YouGov.

Publisert

Koronapandemien har skapt endrede og nye forbruksmønstre, men når pandemien er over vil nordmenns adferd være den samme som før eller vil de ha endret seg? Vi har spurt nordmenn hvordan de ser på fremtiden.

1 av 3 endrer ikke atferd

Hver tredje nordmann tror ikke at atferden deres vil ha endret seg som følge av koronaviruset. Spesielt menn er av denne oppfatningen (37% mot 26% av kvinner). Imidlertid er en større andel nordmenn (44%) uenig og tror at deres atferd vil være annerledes i fremtiden.

Generelt vil mange støtte lokale virksomheter mer, bruke kontanter mindre og kjøpe mer miljøvennlige produkter.

Dette vil endre seg

Nesten 6 av 10 (57%) vil gjøre mer for å støtte lokale virksomheter/kjøpe lokale produkter. Flest kvinner (62%) er enig i dette.

Andelen kontanter har vært nedadgående i Norge i mange år, og i dag ligger den på rundt to prosent. Og med korona-pandemien er Norge kanskje enda raskere på vei mot det kontantløse samfunn. 4 av 10 (41%) er enig i at de vil bruke kontanter i mindre grad i fremtiden.

3 av 10 vil i mye større grad kjøpe miljøvennlige/bærekraftige produkter som følge av koronaviruset. Det er især kvinner (36%) og unge mellom 18-29 år (35%) som er enig i dette.

1 av 4 (25%) vil i mye større grad bruke nettbasert shopping/levering. Spesielt de 18-39 åringene vil bruke nettbasert shopping mer (36%). Halvpartenav nordmenn (52%) vil imidlertid ikke bruke nettbasert shopping mer som følge av koronaviruset.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er en del av YouGovs løpende tracking-undersøkelse om koronavirus, og baserer seg på intervjuer med 2038 nordmenn. Utvalget er nasjonalt representativt for personer i alderen 18+ år, og er gjennomført i YouGov-panelet i perioden 18. til 22. mai 2020.2