8 av 10 er med i et lojalitetsprogram
8 av 10 er med i et lojalitetsprogram

8 av 10 med i lojalitetsprogram

I Norden er åtte av ti medlem av et lojalitetsprogram. For unge forbrukere er andelen lavere.

Publisert

YouGovs siste whitepaper – Hva de nordiske landene synes om lojalitetsprogrammer – undersøker forbrukernes motiver, holdninger og atferd når det gjelder lojalitetsprogrammer.

For tiden er det åtte av ti (81 %) voksne personer i Norden som er medlemmer av et lojalitetsprogram. Med lojalitetsprogram (også kjent som lojalitetskort, medlemskort og klubbkort) menes et program som omfatter kunder som handler i tilknytning til eller bruker tjenestene som er forbundet med hvert program.

Danskene har vesentlig lavere nivå for medlemskap – med bare 67 % som er i et lojalitetsprogram.

Grunner til å delta i lojalitetsprogram
Grunner til å delta i lojalitetsprogram

Dataene viser at medlemskap i lojalitetsprogrammer varierer mye etter alder, kjønn, typer av lojalitetsprogrammer og land. Ialle markeder er det de yngre forbrukerne som utgjør den gruppen som minst sannsynlig er medlemmer av et lojalitetsprogram.

Det er fordelen med rabatter og tilbud fra merket som er den viktigste grunnen til at folk i Norden ønsker å være medlemmer i et lojalitetsprogram (gjennomsnittlig 84 % av lojalitetsmedlemmene oppgir dette).

Stort sett er det slik at de mest brukte lojalitetsprogrammene i Norden omfatter nasjonale merker. Bare to programmer fra internasjonale merker – IKEA Family og H&M Club, begge fra Sverige – finner veien inn på listene, der IKEA Family er blant de fem mest populære i alle de nordiske landene.