Virkes råd om Korona-ledelse:

Virkes råd om korona-ledelse: Tett oppfølging av de ansatte
Virkes råd om korona-ledelse: Tett oppfølging av de ansatte

Tett oppfølging av dine ansatte

Koronakrisen endret arbeidssituasjonen til de aller fleste over natten. Virke kommer med råd om hvordan du som leder kan gjøre situasjonen best mulig for dine ansatte.

Publisert

- Korona-situasjonen skaper en kollektiv endring. Alle er i samme situasjon, men den oppleves likevel forskjellig fra person til person. De ansatte vil også oppleve situasjonen forskjellig, og for deg som leder kreves det mer oppfølging enn vanlig.

Noen ansatte vil i denne situasjonen bare se muligheter, mens andre er engstelige, og kan bli nærmest handlingslammede. Som leder er det viktig at du i denne perioden sørger for god kommunikasjon og tett oppfølging av dine ansatte, sier Ann Iren Reierskog i Virke. Reierskog har jobbet 16 år med lederutvikling og bistår nå medlemmer i Virke med lederstøtte.

Ann Iren Reierskog.
Ann Iren Reierskog.

For de som bruker hjemmekontor, blir mye av dynamikken vi er vant med fra vanlig arbeidshverdag borte. Teams-møtene fylles med klare agendaer, og humor og den spontane samtalen forsvinner. Å snakke inn i en skjerm, kanskje bare med ikoner av de ansatte og alle på «mute», innbyr ikke akkurat til den gode samtalen. Den nye virkeligheten fører også med en begrenset lederstil for mange ledere, hvor det ikke er så lett å tilpasse samspillet i forhold til ulike relasjoner og situasjoner. Du er ikke like fri til å slå av en prat i forbifarten, og du mister fort oversikten.

- En ny arbeidshverdag krever at du som leder finner gode rutiner for å «se» dine ansatte, og følge de opp. Noen medarbeidere er svært autonome, og tilpasser seg godt det nye arbeidsmønstret, mens andre sliter med å produsere noe som helst. Det er viktig at dere har tett dialog, sier Reierskog.

Virkes 7 råd om koronaledelse

1. Normaliser ovenfor dine ansatte at dette er en krevende situasjon. Være åpen og ærlig.

2. Ha jevnlige statusmøter for å sikre progresjon, og at du fanger opp hindringer og andre viktige momenter

3. Situasjonen gir endrende forventninger, også til de ansatte, og disse er det viktig at du kommuniserer. Mange opplever krysspress fra flere hold, og da er det ekstra viktig at du som leder er tydelige på hva som er forventningene, og hva som ikke er så viktig i denne situasjonen.

4. Hør med den ansatte hva den opplever som ekstra krevende. Gjør tilpasninger slik at hverdagen blir best mulig.

5. Bruk telefon aktivt til oppfølging hvis dere er fysisk adskilt ved for eksempel hjemmekontor, og opplever at videomøter kan være distraherende for den gode samtalen. Telefon er et kjent kommunikasjonsmiddel, og mange vil oppleve at samtalen flyter bedre da. Hvorfor ikke gå en tur mens du tar et telefonmøte?

6. Informer dine ansatte, selv når du ikke har noe nytt å komme med. Har du ikke svarene, så kommuniser dette også. Si at du ikke vet. Vær transparent og åpen. En lukket ledelse som ikke sier noe, kan oppleves ekstra vanskelig i en slik situasjon.

7. Har du dårlige nyheter å komme med, så sørg for å ha gode sparringspartnere og støtte. Sjekk av budskapet med disse først. Øv deg på å formulere det du skal formidle, og bruk tid på kommunikasjonen.