Snart kommer krav om utvidet produsentansvar for tekstiler. Foto: Colourbox
Snart kommer krav om utvidet produsentansvar for tekstiler. Foto: Colourbox

Krav om utvidet produsentansvar - hva betyr det for din bedrift?

Et krav om et utvidet produsentansvar vil med stor sannsynlighet snart komme fra EU. Kravet vil bety at alle bedrifter som produserer, importerer eller selger tekstiler vil kunne få et lovpålagt utvidet ansvar knyttet til tekstilene etter bruksfasen.

Publisert

For å forberede norske aktører på de nye EU-kravene har Handelsorganisasjonen Virke, Norsk Industri Teko og Norwegian Fashion & Textile Agenda (NF&TA) organisert en serie webinarer for å gi bedriftsledere en introduksjon til ansvaret de står ovenfor, samt belyse hva de nye kravene vil bety for din bedrift.

-Vi ser at det vil berøre bredden av norske tekstilaktører, fra mote til interiør, sport, arbeidstøy og vaskerier, ja til og med fiskegarn og vedsekker kan bli omfattet. Produsentansvar innebærer både politiske, økonomiske, juridiske, praktiske og kreative aspekter. Derfor har organisasjonene gått sammen for felles kompetanseutvikling på feltet. Gjennom å dele kunnskap og inspirasjon om ulike aspekter ved produsentansvar, vil vi alle være bedre rustet til å sette oss ned sammen for å utvikle veien videre sier Kjersti Kviseth, Bærekraftansvarlig i NF&TA

Kravet om et utvidet produsentansvar vil omfatte flere konkrete mål. Et eksempel omfatter materialgjenvinning av tekstiler, som forutsetter blant annet investering i ny teknologi for sortering og gjenvinning. For å få til dette er aktører i Norge nødt til å samarbeide strukturelt på tvers av verdikjeden.

Webinarserien består av 4 digitale samlinger, der temaet belyses fra forskjellige parter. Blant annet stilles det spørsmål om vi kan bygge videre på det vi allerede har, hvordan spiller teknologi en rolle og hva kan vi lære av og samarbeide med Sverige.

Du kan lese mer om webinarserien og melde deg på via NF&TA.no

Innsamling av tekstiler

- Kan vi bygge videre på det vi allerede har?

04.november, 08.30 - 09.20

Kravet om et utvidet produsentansvar vil omfatte konkrete mål blant annet for materialgjenvinning av tekstiler. Fretex tar oss med gjennom dagens tekstilinnsamling i Norge, hvordan man sorterer og selger brukte klær. Hvordan er dagens gjenbruksmarked, hvem er aktørene og hvilke muligheter finnes det for gjenbruk og materialgjenvinning for å utvikle systemene i henhold til kravene fra EU? KID Interiør viser til sine løsninger og erfaringer innen innsamling, håndtering og gjenvinning av interiørprodukter.

Hvordan kan vi bruke ny teknologi for sortering og gjenvinning?

18.november, 08.30 - 09.20

Dette forutsetter nye teknologiske løsninger. Tomra byr på innsikt i sin spennende utvikling av gjenkjennelses- og sorteringsteknologi for tekstiler, i samarbeid med Europeiske aktører.

Re:newcell deler kunnskap om sin gjenvinning av bomull - et allerede kommersielt materialkretsløp med produktet Circulose og konkrete eksempler fra bruk i klesindustrien.

Produsentansvar for tekstiler - Hva kan vi lære av Sverige?

25.november, 08.30 - 09.20

Hvordan vil svenske myndigheter møte EU kravet om produsentansvar for tekstiler? Hvem skal ha ansvar for hva, hva skjer med dagens gjenbruksystemer og hvordan kan Norge og Sverige samarbeide på dette området? 
 Naturvårdsverket og utredningsansvarlig legger frem resultater fra arbeidet i Sverige. Miljødirektoratet vil redegjøre for arbeidet som pågår i Norge og kommentere de svenske planene.

Hvordan tar vi ansvar og hva er veien videre?

02.desember, 08.30 - 09.20

Hva kan den norske tekstilindustrien gjøre for å forberede seg på et utvidet produsentansvar? 

 Dette siste webinaret vil oppsummere de foregående webinarene med en diskusjon om veien videre. Dette som en dialog mellom de 3 organisasjonene bak initiativet, myndighetene og utvalgte aktører.

Powered by Labrador CMS