stoffer_bredde
stoffer_bredde

Kontrollerer tekstilprodusenter

Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) gjennomfører i høst en kontrollaksjon mot tekstilbedrifter, for å sikre at de har kontroll på kjemikaliebruk og utslipp.

Publisert

Tekstilprodusentene bruker kjemikalier til blant annet innfarging og preparering av tekstiler. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Norge har i dag ni tekstilprodusenter som er regulert Klif, fordi de bruker kjemikalier i produksjonen og har utslipp til vann. Det er disse bedriftene som nå skal kontrolleres, for å påse at krav til kjemikaliebruk og utslipp blir fulgt opp på en sikker måte. Det skriver Klif på sine nettsider.

Tekstilbedriftene fikk ved årsskiftet 2011-2012 nye og skjerpede krav når det gjelder kontroll av utslipp til vann, og det er innført nye krav til å risikovurdere utslippenes miljøpåvirkninger.

Risikovurderingen innebærer at bedriftene skal ha oversikt over miljøkonsekvensene av de kjemikaliene som brukes, og eventuelt bytte ut kjemikalier som kan forårsake miljøskader.

– Når nye krav blir innført, er det viktig å gjennomføre kontroller for å sjekke at kravene blir forstått og etterlevd, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Klif.

Kontrollørene vil også se på kjemikaliebruken mer generelt, påse at bedriftene etterlever EUs kjemikalieregelverk (REACH), og at de håndterer farlig avfall på en forskriftsmessig måte.

– Dersom Klif avdekker forhold som ikke er i overensstemmelse med miljøregelverket, må bedriftene rette opp dette. Ved eventuelle alvorlige brudd vil vi varsle tvangsmulkt og vurdere anmeldelse, sier Bjørn Bjørnstad.

(Klima- og forurensingsdirektoratet)

KONTAKT

P.b. 130, N-2261 Kirkenær
469 41 000 [email protected]

Redaktør:
Ove Hansrud
909 12 121