Bergans i Tekstilaksjonen: Reparasjon på hjul

Denne uka arrangeres Tekstilaksjonen for fjerde gang. Aksjonen er et unikt og tverrfaglig samarbeid mellom konkurrenter innen norsk mote- og tekstilbransje, nye kleskonsepter, miljøorganisasjoner og tekstilgjenvinnere.

Publisert

Som en del av Tekstilaksjonen er Bergans på jakt etter arrangementer som ønsker et besøk av sybilen deres, en rullende systue på hjul som reparerer klær og turutstyr.

Tekstilaksjonen startet som en dugnad for økt gjenbruk og gjenvinning av tekstilavfall. Nå ønsker bransjen et enda bredere fokus, og setter både egen verdikjede og et mer bærekraftig forbruk av tekstiler på dagsorden. Bergans tilbyr både innsamling, ombruk, reparasjon, redesign og utleie av turklær og – utstyr hele året, men under årets tekstilaksjon ønsker de å benytte anledningen til å nå enda flere med sine reparasjonstjenester.

- Å reparere klær og turutstyr er et viktig tiltak for å forlenge levetiden, så vi håper at mange er interesserte i å tilby reparasjon som en del av arrangementet sitt, sier Yngvill Ofstad, Sustainability Developer i Bergans.

Manifest om bærekraft

Nytt av året er at aktørene bak Tekstilaksjonen går sammen om et felles manifest, som forplikter både tekstilbransjen og forbrukerne. Bransjen forplikter seg til å jobbe aktivt med egen verdikjede og samtidig legge til rette for sirkulære tjenester som innsamling, ombruk, redesign, reparasjon og utleie. Forbrukerne oppfordres til å ta grønnere valg og forlenge levetiden til sine egne tekstiler.

- Vi i tekstilbransjen jobber kontinuerlig med å redusere fotavtrykk i vår egen verdikjede og med å legge til rette for at kundene skal kunne ta flere bærekraftige valg, men vi kan alltid bli bedre. Gjennom Tekstilaksjonen ønsker vi å øke kunnskapen om hva som gjøres i bransjen og samtidig øke bevisstheten rundt hvilke tiltak forbrukerne selv kan gjøre for å forlenge levetiden til tekstilene, sier Ofstad.

Nordmenn er blitt mer bevisste

I følge rapporten «Det nordiske markedet for sirkulær økonomi 2018» har nordmenn blitt mer positive til å redusere forbruket sitt det siste året. Andelen nordmenn som er positive til tekstilgjenvinning har også økt, fra 59 % i fjor til 79 % i år, noe som kan illustrere at bransjen har nådd fram med budskapet om at ingen tekstiler skal i restavfallet. Samtidig syns nordmenn fortsatt at reparasjon av klær er for dyrt, og vi ser ikke behovet for utleie.

- Det er en utfordring at nordmenn opplever at reparasjon av tekstiler er for dyrt. For å få til en holdningsendring, og ikke minst en endring av vanene våre, tror vi at å kutte momsen på disse tjenestene slik de har gjort i Sverige kan være et godt bidrag, sier organisasjonsrådgiver i Naturvernforbundet, Janne Melbye Gillgren.

Flere nye utleiekonsepter er også på gang, som Tekstilaksjonens nyeste deltaker Fjong blant annet står for.

Konkurrerer og samarbeider

Tekstilaksjonen samler aktører som H&M, Varnergruppen, Lindex, KappAhl, Peirre Robert, Kid og Bergans, som vanligvis konkurrerer om kundene. For å lykkes med et godt bærekraftsarbeid, både bakover i verdikjeden og med å få sirkulære tjenester til å bli «mainstream», ser aktørene verdien av å samarbeide.

- Vi vil alltid konkurrere om kundene, men når det kommer til viktige bærekraftspørsmål må vi løfte blikket og jobbe sammen, og på tvers i bransjen. Vi mener at vi kan få til mer sammen enn hver for oss, sier Linda Refvik, Managing Director i Days Like This på vegne av Varner.

Handelsorganisasjonen Virke oppfordrer alle handelsaktører til å engasjere seg i å lukke kretsløpet og mener overgangen til et grønnere samfunn og en sirkulær økonomi representerer store muligheter for nye og eksisterende bedrifter som tar utfordringen.

- Omstillingen til en sirkulær økonomi krever store endringer og er ikke mulig å få til for enkeltaktører på egenhånd. Tekstilaksjonen er et godt eksempel på en bransje som går sammen for å få til endringer, som tar tak i utfordringer og leter etter nye muligheter. Handelen har stor påvirkning både på egen verdikjeden og på forbrukernes valg. Her skal vi sammen finne nye smarte løsninger både for bedriftene og for kundene, sier Camilla Skjelsbæk Gramstad, Miljø- og CSR-ansvarlig i Virke.

Søknadsfristen for å søke om besøk av sybilen til Bergans er 1. oktober.Om Tekstilaksjonen

Tekstilaksjonen er et unikt og tverrfaglig samarbeid mellom aktører innen norsk mote- og tekstilbransje, nye kleskonsepter, miljøorganisasjoner og tekstilgjenvinnere. Initiativtakerne bak Tekstilaksjonen 2018 er Naturvernforbundet, Miljøagentene, H&M, Lindex, Bergans of Norway, Cubus, BikBok, Dressmann, Days like this, Wow, KappAhl, Kid, Pierre Robert, Virke, Fretex Norge, Uff, Repairable, Norwegian Fashion Hub og Fjong.

Tekstilaksjonen 2018 - Manifest

Tekstilaksjonen 2018 ønsker å øke kunnskap og fremme de 5 R-ene. Bransjen skal:

·  REDUCE Se bakover i egen verdikjede og redusere fotavtrykk

·  REPAIR Legge til rette for reparasjoner

·  REUSE Forlenge levetiden på alle tekstiler

·  REMAKE Synliggjøre redesign og søke nye måter for bærekraftig forbruk

·  RECYCLE Legge til rette for gjenvinning og bruk av resirkulerte materialer
Tekstilaksjonen 2018 ønsker å engasjere og oppfordrer forbrukere til å bli med gjennom å:

·  REDUCE Ta riktige og grønne valg

·  REPAIR Reparere der det er mulig

·  REUSE Bruke lenger og gi videre

·  REMAKE Være kreativ! Finne nye måter å bruke gamle tekstiler på gjennom redesign

·  RECYCLE Gjenvinne alt alltid

Powered by Labrador CMS