I bresjen for Handelens Miljøfond

- Vi er opptatt av å bidra positivt til en bærekraftig hverdag og sette sirkulærøkonomien på agendaen. Initiativet om Handelens Miljøfond fra Virke er meget relevant og spennende, sier administrerende direktør Linda Refvik i Days Like This.

Publisert

Under paraplyen Care Like This arbeider kjeden med ulike miljøtiltak. Nå går Days Like This i bresjen for Miljøfondet. Ut fra Virkes initiativ til at handelen selv tar ansvar et miljøfond tar kjeden nå betalt for plastposer.

Days Like This innførte fra 2. oktober en poseavgift på en krone. Alle inntektene fra posesalget går i sin helhet til Miljøfondet. Kjeden arbeider dessuten med å utvikle en bærekraftig handlepose tilpasset flere bruksområder, blant annet til søppelbøtter, og et handlenett.

Fakta om poser

I EU forbrukes det 100 milliarder plastposer i året. Kun sju prosent resirkuleres. Forbruket i Norge er en milliard poser i året.

EU har vedtatt et plastposedirektiv som skal redusere forbruket av plastposer. Hensikten med direktivet er å redusere negative miljøeffekter fra plastbæreposer ved redusert forsøpling,  reduserte avfallsmengder og mer effektiv ressursutnyttelse. For å nå målet til EU-direktivet foreslo Miljødirektoratet en statlig avgift. Virke foreslo at alle handelsaktører tar betalt for posene, og at 50 øre fra hvert posesalg øremerkes et miljøfond, og har fått gjennomslag for dette.

- Med etableringen av Handelens miljøfond slår vi to fluer i et smekk. Vi oppfyller EUs direktiv om reduksjon av plastposer samtidig som vi får et målrettet miljøvirkemiddel mot plastforsøpling, sier administrerende direktør i Virke, Vibeke Madsen.

Powered by Labrador CMS