Ny veileder om klima- og miljøtiltak i handelen

En ny veileder om klima- og miljøtiltak i handelen gir råd og tips om lønnsomme og effektive miljøtiltak på arbeidsplassene.

Publisert

Den nye veilederen er et resultat av et Fellestiltaksprosjekt om klima- og miljø i handelen hvor oppdragsgiverne har vært LO, HK og Virke med
bred støtte fra Fellestiltakene LO - Virke. Clas Ohlson og Plantasjen har medvirket med ansatte, tillitsvalgte og ledelse fra hovedkontorer og enkelte butikker.

Virke og LO ønsket fokus på hvordan man gjennom samarbeid, bred medvirkning og god dialog i virksomhetene sørget for at klima- og miljøspørsmål etableres som et permanent og aktuelt tema i virksomhetens samarbeidsfora. Varehandelen ble valgt som en felles arena for prosjektet, fordi den er et bindeledd i møte mellom bedriften, produsenter, underleverandører og forbrukere.

Målet med samarbeidet har vært å bidra til reduksjon av klima- og miljøbelastninger, spre kunnskap og inspirere til handling hos medvirkende
bedrifter. Erfaringen fra prosjektet viser at miljøtiltak er lønnsomme både konkurransemessig, for arbeidsmiljøet internt og økonomisk.

Veilederen kan lastes ned fra virke.no. Bedrifter som ønsker veilederen tilsendt i papirutgave kan kontakte [email protected]
Kilde: Virke.no

Powered by Labrador CMS