IEH arbieder i henhold til FN´s bærekraftsmål
IEH arbieder i henhold til FN´s bærekraftsmål

Omfattende kursaktivitet i IEH

Initiativ for Etisk Handel (IEH) har en omfattende kurs- og opplæringsvirksomhet på ulike nivåer.

Publisert

Initiativ for etisk handel er en non-profitt medlemsorganisasjon som jobber for bærekraftig internasjonal handel.

Det meste kurs- og opplæringsvirksomheten handler om hvordan en i praksis kan drive handel med lavkostland på en måte som tar hensyn både til menneskerettigheter, arbeidere og miljøet. Mange IEH-medlemmer kjøper inn fra leverandører i land som Bangladesh og Kina, og dette er viktige tema. Mange av aktivitetene er rettet mot medlemmer, men en del er også åpne kurs.

Høstens aktiviteter:

04.09: Antikorrupsjonsarbeid i leverandørkjeden (privat sektor)

05.09: Antikorrupsjonsarbeid i leverandørkjeden (offentlig sektor)

06.09: QuizRR's CSR Networking Session Shanghai

12.09/30.10./4. 12: IEH:Workshop - Risikokartlegging, prioritering og forbedring (kun for medlemmer)

13.09: IEH:Workshop - Risikokartlegging, prioritering og forbedring (kun for medlemmer)

13. 09: IEH:Forum, Responsible Wool Standard (members only)

17.09 Medlemsmøter: QuizRR – introduksjon og implementeringsoppdatering

26.09: IEH:Workshop - Strategisk tilnærming til Bærekraftsmålene - privat sektor

16.10: IEH:Kurs - Ansvarlig innkjøpspraksis med mellomledd (kun for medlemmer)

24.10: IEH:Kurs - Hvordan levere på ny §5 i lov om offentlig anskaffelser (LoA)?

25.10: IEH:Kurs - Ansvarlig innkjøpspraksis med produsent (kun for medlemmer)

08.11: IEH:Workshop - Strategisk tilnærming til Bærekraftsmålene - offentlig sektor

13.11: IEH:Kurs - Hvorfor bærekraft i leverandørkjeden - grunnkurs

14.11: IEH:Kurs - Hvordan bærekraft i leverandørkjeden? Målstyring og metodikk (kun for medlemmer)

20.11: IEH:Kurs - Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige anskaffelser

21.11: IEH:Workshop - Hvordan stille kvalifikasjonskrav for etisk handel

Mer informasjon: www.etiskhandel.no

Powered by Labrador CMS