BT Ingun Grimstad Klepp (t.v.) og Kate Fletcher på Kulturhuset i Oslo for et år siden, da de lanserte boken Opening up the Wardrobe; som gir flere måter å studere klær og garderober på. De er to av hovedforedragsholderne under seminaret Practices of change 11. september.
BT Ingun Grimstad Klepp (t.v.) og Kate Fletcher på Kulturhuset i Oslo for et år siden, da de lanserte boken Opening up the Wardrobe; som gir flere måter å studere klær og garderober på. De er to av hovedforedragsholderne under seminaret Practices of change 11. september.

SIFO-seminar: Ekte endring i sikte?

SIFO ved OsloMet utfordrer tekstilforskere, akademikere og bransjeaktører. 11. september inviterer detil et seminar som skal se på endringsmuligheter for tekstil- og motebransjen: Practices of Change.

Publisert

Det er tre av verdens ledende klesforskere som skal dele av sin kunnskap og inviterer til en dugnad for varige endringer i bransjen som er utpekt til miljøversting.

I siste utgave av EcoTextile News har magasinet tatt pulsen på bransjen med en omfattende avstemning om hva som er de mest presserende problemene for tekstil- og motebransjen. Øverst på listen kom overforbruk. Med jordens befolknings- og økonomiske vekst; synes det som om alle piler peker en vei: Mot økt forbruk i en situasjon som allerede er ute av kontroll. Ikke minst er mote- og tekstilbransjen symptomatisk på dette; hvor fast fashion har ført til en spiral med stadig utbytting av fullt brukbare klær.
- Denne usunne spiralen må brytes; og det haster, sier seniorforsker Ingun Grimstad Klepp ved Forbrukerforskningsinstituttet SIFO som arrangerer seminaret i samarbeid med professor Kate Fletcher, Centre for Sustainable Fashion, University of the Arts London, og Else Skjold fra Det Kongelige Danske Kunstakademi hvor hun har en nyopprettet lektorstilling med fokus på bærekraft i krysningspunktet mellom mote, tekstil og forretningsutvikling. Alle tre er involvert i det ganske ferske Union of Concerned Researchers in Fashion; og derfor vil de siste to timene av seminaret være organisert som «Open Space», en metode for mindre og større grupper til å diskutere de endringene som forskerne har presentert tidligere på dagen.

UCRF har publisert et Manifest (http://www.concernedresearchers.org/) som tar et oppgjør med vekstlogikken som ligger i bunn for den vestlige verdens tilnærming til handel og produksjon, den samme som ikke er forenelig med jordklodens tålegrenser. Klima, biologisk mangfold, helse og ressurser står overfor en akutt krise – og det haster med varig endring. – Else Skjold vil snakke om hvordan dette er mulig gjennom endret fokus i utdannelse; Kate Fletcher har et mer overordnet perspektiv om hvordan forskere både gjennom opprør og samarbeid kan skape og dele nye perspektiver, forklarer Klepp, som selv vil snakke om folkeopplysning og praktisk kunnskap. Store endringer kan også skapes gjennom at mange endrer litt på sine vaner. De tre innleggene vil dermed gi eksempler på ulike strategier for å få til endring, som bør gi et godt grunnlag for den videre diskusjonen.

Ved å løfte fram forskning og tilgjengeliggjøre den for andre forskere, akademikere og ikke minst bransjen selv, ønsker UCRF å engasjere på en ny måte. – Det er fullt mulig at forskningen har vært vanskelig tilgjengelig, sier Klepp som peker på at hovedanliggende til nystartede UCRF er akkurat en protest mot den måten kunnskap og forskning er blitt misbrukt av bransjen, media og i rapporter. – Et godt eksempel på dette er den danske PULSE rapporten som ble publisert for annen gang i vår, av Global Fashion Agenda. Den har jo også pekt på helt andre «hastesaker» enn det EcoTextile News peker på (nemlig overforbruk), og gir anbefalinger som passer inn i et verdensbilde hvor industrien får fortsette som før med mindre justeringer i forretningsmodellene sine, sier Klepp.

– De endringene som vi vet må gjøres, kommer til å være delvis smertefulle for bransjen – men for forbrukerne og for designere – særlig de som ikke tilhører de store globale aktørene – er dette kimen til noe nytt og spennende. Vi har sett dette tydelig i forskningsprosjektet KRUS, som nå er avsluttet. En småskala, lokal tilnærming til både klesproduksjon og forvaltningen av klærne i og utenfor markedet gir et helt nytt diskusjonsgrunnlag for bærekraft. Det handler ikke om den eller den fiberen er bærekraftig, men hvordan vi bruker, byttelåner, arver, steller og forholder oss til klærne våre. Og det er akkurat dette som det haster og utforske potensialet i.

Det sies ofte at det er dumt å be folk om å ta en buss som ikke går. Men innen klær er det nettopp det som ofte gjøres. «Kjøp kvalitet» er rådet, men hvordan vet forbruken at den eller den jeansen vil vare lenge? Omlegging til et mindre miljøbelastende forbruk krever endringer i lovverk og rammebetingelser, men også i kunnskap hos forbrukere og bransjen selv. Derfor er tilgang til god og oppdatert kunnskap i lettlest innpakning. Klepp vil derfor også presentere den rykende ferske boken Lettstelt (Rene klær med lite arbeid og miljøbelastning), som nettopp er en måte å hjelpe folke flest, og bransjen, til å gjøre små men viktige endringer.

Powered by Labrador CMS