Virke ønsker handelens miljøfond fremfor statlig poseavgift

Norge skal innføre et EU-direktiv om reduksjon av plastposer, og Miljødirektoratet har foreslått en statlig avgift. Som vi husker fra forrige runde med poseavgift i 2015 var det er svært dårlig ide. Virke foreslår i stedet en tvungen betaling for poser øremerket til handelens miljøfond.

Publisert

Virkes forslag innebærer at alle handelsaktører tar betalt for posene over disk, og at 50 øre øremerkes et miljøfond som kan brukes til holdningskampanjer, forskning og utvikling, opprydding av marin forsøpling osv.

I Norge har vi et helt annet utgangspunkt enn i mange andre land – der plastposer er et stort forsøplingsproblem. Gjennom Grønt Punkt har vi også god statistikk både over antall poser på markedet, samt hvor posene havner etter de er båret hjem fra butikken.

Grønt Punkt viser til at det allerede i dag tas betalt for ca 90% av posene. Rundt 80% av posene brukes om igjen, til alt fra avfallshåndtering til gymtøy. Kun 14% går til energigjenvinning, men har ofte vært brukt flere ganger før det. En forsvinnende liten andel av posene kan ikke gjøres rede for.

Om posebruken i Norge kuttes for mye, må forbrukerne i stedet kjøpe avfallsposer for å kvitte seg med bosset. En pose fra rull har ikke mindre miljøbelastning enn en med hank og butikk-logo. Grønt Punkt anslår at posebruken kan reduseres med max 20% i Norge uten at det går ut over avfallshåndteringen. Reduserer vi mer enn det, går vinningen opp i spinningen.

Plastposene i Norge kan knapt sies å være del av problemet. Om det tas mer betalt for posene, kan de derimot bli en langt større del av løsningen. Det forutsetter at midlene faktisk går til miljøformål, og ikke for å spe på statsbudsjettet. Nettopp derfor foreslår Virke, NHO handel, Grønt Punkt og DMF (dagligvarehandelens miljøforum) at prisen på poser skrus opp, og at midlene støtter prosjekter som får fart på både den sirkulære økonomien og på avfallsforebygging. I dette ligger alt fra oppryddingstiltak til emballasjeutvikling og bedre plastgjenvinningsprosesser.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har enda ikke tatt valget mellom poseavgift og miljøfond.(Pressemelding fra Virke)

Powered by Labrador CMS