Mest netthandel i Troms og Finnmark, men Oslo vokste raskest i 2020

Innbyggerne i Troms og Finnmark handlet mest på nett i løpet av 2020. Oslo er fylket hvor veksten i netthandelen har vært klart størst.

Publisert

Det viser Klarnas salgsstatistikk fra mer enn 7100 norske nettbutikker som benytter seg av deres betaling- og shoppingløsninger.

– Vi har helt siden de første koronatiltakene ble innført sett at netthandelen blant innbyggerne i Oslo har vokst kraftig. Det skyldes nok tiltakene som har medført at flere velger netthandel fremfor fysiske butikker, men også en generell underliggende vekst som har vært i Oslo de siste to årene, sier markedsdirektør i Klarna Norge Thomas Elvestad.

Netthandelen i Oslo har vokst med rakettfart det siste året, hele 25 prosent mer enn landsgjennomsnittet i 2020. Generelt vokste netthandelen også raskere i fylkene som tidligere har handlet mindre enn det landsgjennomsnittet gjorde.

Mens netthandelen i Troms og Finnmark var 14 prosent høyere enn landsgjennomsnittet i 2020, følger Oslo like etter. Der handlet i gjennomsnitt hver innbygger for 13 prosent mer på nett enn landsgjennomsnittet.

Minst ble det handlet på nett i Rogaland og Agder. I Agder handlet de 21 prosent mindre på nett i fjor enn gjennomsnittet per innbygger på landsbasis.

– Troms og Finnmark, men også Nordland har over tid vært fylkene som har handlet mest på nett gjennom våre betalingsløsninger. Dette skyldes dels at butikkutvalget i flere av de små kommunene er mindre og avstandene er større. Da er netthandel en hensiktsmessig måte å få det du ønsker. Samtidig ser vi at veksttakten i 2020 var lavere her enn i mange andre norske fylker. Det kan ha sammenheng med utbredelsen av korona og påfølgende tiltak, sier Elvestad.

Sport og fritid, erotikk, mat og drikke

De første to ukene i 2021 tyder på at den kraftige veksten i Oslo-regionen ikke vil stoppe med det første. Blant kategoriene som har vokst mest her i denne perioden, sammenlignet med samme periode i fjor, er mat og drikke, sport og fritid og erotiske artikler.

– Spesielt bemerkelsesverdig er den fortsatt kraftige veksten i sport og fritidssegmentet av netthandelen. Dette har vokst nærmest ustanselig siden våren 2020. Det at det fortsatt vokser i Oslo er et klart tegn på at også 2021 vil bety høyt salg for mange i netthandelen. Også kategoriene erotikk og mat og drikke vokser kraftig, sier Klarnas markedsdirektør.

Stor økning i kvinners netthandel

Kvinnene har også økt sin andel av netthandelsomsetningen i løpet av 2020. Ved å sammenligne salgstallene de to første ukene i 2020 med samme periode i år kommer dette tydeligere frem: Kvinner økte i denne perioden sin andel av netthandelen, fra et allerede høyt nivå, med 7 prosent (til 63 prosent).

– Dette gjelder spesielt siste kvartal med Black Week og julehandelsperioden. Basert på kategoriene de handlet i da, kan det virke som om kvinner sto for en større andel av familienes innkjøp av gaver og annet i forbindelse med jul enn det menn gjorde, sier Elvestad.

Aldersgruppene som sto for den største delen av netthandelsomsetningen var 26-35 år og 36-45 år. Begge disse gruppene sto hver for seg for 28 prosent av den totale omsetningen. (Pressemelding)

Powered by Labrador CMS