Regler mot geoblokkering

I dag kom det på plass regler mot geoblokkering ved netthandel, som skal hindre blokkering av nettsider og ulike priser for ulike land.

Publisert

- Vi handler stadig mer på nett og fram til nå har det vært praksis for noen næringsdrivende i EØS å gi ulike priser og betingelser basert på hjemland. Derfor må vi ha et regelverk som bidrar til å ivareta forbrukerrettighetene våre, også når vi handler på nett på tvers av grensene i EØS, sier næringsminister Iselin Nybø.

Regjeringen har nå fremmet en lovproposisjon om endringer i tjenesteloven, for å gjennomføre EØS-regelverk som skal motvirke geoblokkering i det indre marked. Geoblokkering er diskriminering av kunder basert på deres geografiske tilhørighet ved netthandel over landegrensene.

Næringsminister Iselin Nybø
Næringsminister Iselin Nybø

Økt handel

De nye reglene gir ikke adgang til å ta ulik pris for varer eller tjenester for kunder fra ulike EØS-land.

– Dermed får både kunder og næringsdrivende større valgfrihet. Ved å bli behandlet likt får vi dessuten flere muligheter, sier næringsministeren.

Regelverket er ment å styrke flyten av varer og tjenester i det indre markedet i EØS-området. Næringsdrivende og forbrukere vil kunne få bedre tilgang til varer og tjenester i det indre marked. Dette bidrar til å øke konkurransen og kan bidra til bedre utvalg og lavere priser for kundene.

Nærmere om bestemmelsene

Forbudet mot å geoblokkere på nettet har to sider: Næringsdrivende forbys, for det første, å blokkere eller begrense kunders tilgang til deres nettsider basert på kundens nasjonalitet eller geografiske tilhørighet. Næringsdrivende forbys, for det andre, å videresende kunder til deler av nettsiden sin som er særskilt rettet mot kunder med bestemt nasjonalitet eller geografisk tilhørighet, uten at kunden samtykker til det. I tillegg vil det ikke være mulig å ta ulike priser eller vilkår basert på kundens geografiske tilhørighet.

Powered by Labrador CMS