Sterk netthandelsvekst

Netthandel vokser fire ganger mer enn detaljhandel totalt

Publisert Sist oppdatert

Statistikk fra SSB om omsetning i varehandel i 4. termin viser at netthandel har en vekst på 12,3 prosent, fire ganger mer enn detaljhandelen totalt.

Her er fakta fra SSB om omsetning i varehandel i fjerde kvartal:

Detaljhandelen: 3,1 prosent vekst (fra 86.199 MNOK til 88.895 MNOK)

Netthandelen: 12,3 prosent vekst (fra 3.540 MNOK til 4.086 MNOK).

Som man ser utgjør netthandel fortsatt en beskjeden andel at den totale handelen.

Dagligvarehandelen vokste i fjerde termin med 4,1 prosent, fra 30.242 MNOK i 4. termin i fjor til MNOK 31.994 i år.