To av tre nordmenn handler på nett månedlig

Norske forbrukere handlet varer på nettet for 53 milliarder kroner i 2019. I en gjennomsnittsmåned oppgir cirka to av tre nordmenn at de har handlet varer på nettet. For seks år siden var det tilsvarende tallet 47 prosent.

Publisert

Da undersøkelsene for denne nordiske netthandelsrapporten ble gjennomført i 2019, hadde spredningen av coronaviruset ennå ikke nådd Europa, og forbrukerne i de nordiske landene var derfor fremdeles ikke påvirket av dette.

Ole A. Hagen, PostNord
Ole A. Hagen, PostNord

- Da korona-krisen inntraff så vi raskt et skifte i nordmenns netthandelsvaner. Økningen ble stor og spesielt ble ønsket om hjemlevering, levert i postkasse og på dør stor. I 2019 var veksten på 50 %, innen hjemlevering og tall i coronatiden i 2020 viser en vekst på 150 %. Flere nettbutikker enn før innen detaljhandelen tilbyr nå hjemlevering som et alternativ i Norge, sier kommunikasjon- og markedsdirektør Ole A. Hagen i PostNord. For 11. år på rad utgir PostNord rapporten «Netthandel i Norden». Netthandelsforbruket har vokst markant og utgjorde i 2019 totalt NOK 225 milliarder i de nordiske landene.

- Norge er godt utviklet når det gjelder netthandel. Norge var tidlig ute med statlige digitaliseringsinitiativer og har også dratt nytte av sin teknologitradisjon, sier Hagen.

D