- Latvia et fantastisk produksjonsland

- Latvia er et fantastisk land å produsere i. Jeg opplever latviere som åpne og ærlige, med stor arbeidskapasitet og god arbeidsmoral, sier Trude Sadoni.

Publisert

Hun eier og driver Sadoni Bridal i Oslo, og har hatt produksjon av brud- og selskapsklær i Latvia siden 2006. I dag har hun sin egen latviske produksjonsbedrift med åtte ansatte.

- Hvordan opplevde du etableringsprosessen?

- Jeg har jobbet lenge i Latvia og har et stort nettverk. Det er helt avgjørende å ha lokalkunnskap og nettverk, slik at man få rekruttert dyktige medarbeidere med riktige holdninger. Det som var viktig for meg var at jeg fant en meget dyktig dame som ble min produksjonssjef.

Ikke noe hierarki, her jobber alle sammen «på golvet»
Ikke noe hierarki, her jobber alle sammen «på golvet»

- Hva med byråkrati, lover og regler?

- Latvia har tradisjonelt vært et land med byråkrati og omfattende lover og reguleringer. Men det har skjedd store forandringer de siste årene, både samfunnsmessig og teknologisk. Nasjonen er sulten på vekst og fremgang og meget interessert i å tilnærme seg Europa. Med god lokal kunnskap takket være nettverket mitt og godt samarbeid med den norske ambassaden gikk etableringsprosessen greit. Og jeg har en meget god regnskapsfører og advokat som er til stor hjelp.

- Kulturforskjeller?

- Det var nok noen som så på meg som eksotisk i starten, men jeg opplever forholdet til de latviske myndighetene som meget godt. De er imøtekommende og hjelpsomme.

Krevende håndverk
Krevende håndverk

- Hva skjer med kostnadsbildet?

- Kostnadene øker i Latvia, som andre steder. Det gjenspeiler en bedre livsstandard og høyere lønnsnivå, noe som jo er en helt riktig utvikling. Men det er fortsatt forholdvis gunstig prisnivå i forhold til høy kvalitet, som gjør oss konkurransedyktige. Det er sikkert mulig å finne rimeligere produksjonsland, men da er kvaliteten mer variabel, og arbeidsforholdene er dårligere, noe jeg har erfart med produksjon i Ukraina.

- Hvordan er det å lede en latvisk bedrift fra Norge?

- Jeg føler meg hjemme i Latvia og reiser dit så ofte jeg kan, minst en gang i måneden. For meg er det viktig at jentene har det bra og trives på jobben. Vi har et godt team, og jeg føler at de har lett for å forstå meg, både rent estetisk og hva jeg vil med konstruksjon og mønstre når vi utvikler nye kolleksjoner. Noe som gjør at vi sparer mye tid og jobber effektivt.

Et godt team
Et godt team

Men det var nok noen som så litt rart på meg til å begynne med. Jeg er en kreativ sjel som også vil drive god butikk. Da kan jeg ikke sette meg over dem, men jobbe tett sammen, i team. Jeg bryr meg om hvordan de har de og er opptatt av å ha så tett kontakt som mulig. Noe som var uvanlig i et land hvor det tradisjonelt har vært mer hierarkiske organisasjonsmodeller og større avstand mellom ledelse og arbeidere. Men vi fungerer svært godt sammen og har det gøy på jobb.

Sadoni ser også mange andre fordeler ved å produsere i Latvia:

- Latvia ligger nært, slik at det blir kortere, raskere og mer bærekraftig transport av varene. Fordi Latvia er EU-medlem er det enkelt og gunstig for oss å eksportere varer til Europa. Vi selger til mellom 40 og 50 butikker over hele Europa, mest i Tyskland, pluss Italia, Belgia og Østerrike. Og vi selger også til Japan og USA.

Sadoni har designutdannelse fra Paris og startet butikk i Uranienborgveien i Oslo i 2003. Først med selskapsklær, men etter hvert spesialiserte hun seg på bryllup og brudekjoler. Hun har lagt stein på stein og bygget en solid forretning, med butikk i Oslo, produksjon i Latvia og en økende eksport. Og en drøm om egen butikk i Paris. Foreløpig stortrives hun med sin lille butikk i Oslo:

– Her er det trangt, men hyggelig, og god nok plass til å ta mot timebestillinger slik at kundene får prøve i ro og mak. Med egen nettbutikk i tillegg får vi vist fram bredden i kolleksjonen, sier hun.

Produksjonspartner og eksportør

De baltiske landene har etablert seg som attraktive tekstilprodusenter det siste tiåret. Latvia har også markert seg som en betydelig eksportør av hamp og lin, med mer enn 70.000 hektar land som brukes til å dyrke disse råvarene. Lin er Latvias viktigste inntektskilde etter tømmer.

Tekstilindustrien er en viktig del av landets næringsliv. Tradisjonell kompetanse i kombinasjon med teknologisk ekspertise gjør landet til en attraktiv produksjons- og handelspartner for mange europeiske land. Men landet har også en stor egenproduksjon som hovedsakelig går til eksport. Mer enn 2000 tekstilbedrifter, de fleste små og mellomstore foretak, sysselsetter mer enn 12000 arbeidstakere. Undertøyproduksjon, sying, veving og produksjon av tekniske tekstiler er de viktigste områdene. Nær halvparten av tekstileksporten går til nabolandene Estland og Litauen, Tyskland og Skandinavia.

Den latviske tekstilindustriens viktigste konkurransefortrinn er ny produksjonsteknologi, korte produksjonstider, stor fleksibilitet, slik at man også kan ta små produksjonsvolumer, og høy kvalitet til konkurransedyktige priser. Mange latviske produksjonsbedrifter har kontrakter med kjente, internasjonale merkevarer.