Norwegian Fashion HUb har hatt et godt samarbeid med norske ambassader til markedsfremstøt i flere land. Blant annet iJapan, hvor flere av foreningens medlemmer har kommet godt i gang. Foto: NFH
Norwegian Fashion HUb har hatt et godt samarbeid med norske ambassader til markedsfremstøt i flere land. Blant annet iJapan, hvor flere av foreningens medlemmer har kommet godt i gang. Foto: NFH

Klynge-avslag, men full fart for Norwegian Fashion Hub

Norwegian Fashion Hub fikk ikke innvilget søknaden om fortsatt Arena-midler i høst, men får støtte av Innovasjon Norge til å fortsette utviklingsarbeidet og er anmodet om å søke om igjen neste år.

Publisert Sist oppdatert

- Klyngeprogrammet som Norwegian Fashion Hub ble en del av i 2014 har et 10 års perspektiv. I løpet av denne perioden skal deltakerne modnes og være i stand til å arbeide videre på egne bein. Vi er halvveis i prosessen, og medlemmene har kommet så langt denne første perioden at det selvsagt var synd, men ikke er noen katastrofe om vi fikk avslag denne gangen. Vi fortsetter modningsprosessen i 2020 med de prosjektmidlene vi har fått tildelt og med egenfinansiering og søker på nytt, Og vi har svært gode forhåpninger om å få positivt svar neste gang, sier Gisle Mariani Mardal, ansvarlig for innovasjon og utvikling i Norwegian Fashion Hub, som nå er organisert som en forening.

Elin Kathrine Saunes manager for foreningen, oppsummerer de siste fem årene slik:

CEO/daglig leder Linda Refvik og manager Elin Katrine Saunes sammen med styreformann  i NFH, Glenn Veiby. Foto: NFH
CEO/daglig leder Linda Refvik og manager Elin Katrine Saunes sammen med styreformann  i NFH, Glenn Veiby. Foto: NFH

- Starten på NFH var på mange måter en fortsettelse av et intensivt arbeid i Norwegian Fashion Institute (NFI) og det er en historie vi skal ha respekt for. Man bygger ikke en næring på en dag, det er som å bygge en katedral, det tar tid og er et langsiktig arbeid

Fra 12 til 50

Siden oppstarten høsten 2014 har vi gått Fra 12 til 50 medlemmer, og vi opplever en stor økning av nyetablerte brands som er bra for en næring i vekst, vi har gått fra ca 5 til 25 samarbeidspartnere som vil være med på reisen for å bygge norsk motenæring.

Mange prosjekter

Blant annet har vi har hatt over 55 seminarer med temaer som spenner fra visual merchandising til markedsadgang til det japanske markedet. Vi har hatt kurs i digitale designverktøy, leverandørhåndtering, eksportregler, bærekraftige materialer og nordisk produksjon. Alt basert på en solid strategi med deres behov og omverdenens krav i sentrum.

Verdifull læring

Rundt 50 prosent av klyngens medlemmer har vært gjennom en mini MBA fra SDA Bocconi, som regnes som et av verdens beste universitet, et opplegg som vi aldri hadde fått tilgang til om vi ikke hadde stått sammen og hatt gode partnere som Innovasjon Norge på lag. Gjennom omdømmemålinger NFH har gjennomført, viser at norsk mote har størst økning i omdømme av alle de kreative næringene siden 2015, vi har gått fra å være nederst på listen til å øke mest av alle. Den norske forbrukeren har aldri vært så interessert i norsk mote som i dag.

Godt felleskap

Selv sier bedriftene at klyngen har vært viktig for å bygge fellesskapsfølelsen i næringen, for tilgang på relevant kompetanse, for å koble på nettverk nasjonalt og internasjonalt. At NFH har vært en effektiv agendasetter og en partner i utvikling. Effektene av dette er en næring som faktisk ikke bare stadig står sterkere utad, men også en næring som kjenner på at de står sammen, sier Saunes.

Gerda Sørhus Fuglerud fra Oleana og Alexander Adams fra Varsity under State of the industry konferansen i vår. Foto: NFH
Gerda Sørhus Fuglerud fra Oleana og Alexander Adams fra Varsity under State of the industry konferansen i vår. Foto: NFH

Et stort, helhetlig nettverk

-Medlemmene kan vise til god vekst og gode resultater i de fem årene som har gått, med en økning på 35 prosent i omsetningen totalt. Resultatene preges av at det er investert i vekt og utvikling. I tillegg til de 50 medlemmene har vi et stort nettverk med 25 samarbeidspartnere som omfatter hele næringskjeden i bransjen: design, produksjonsteknologi, digitalisering, industri, miljø, resirkulering og samfunnsansvar. Her har vi tunge, profesjonelle aktører som Tekstilaksjonen og alle høyskolene med i nettverket, sier Lind Refvik, ansvarlig for utvikling og prosjekter, sier daglig leder i NFH, Linda Refvik.

- Dette gjør at vi har styrke og tyngde til å jobbe sammen og møte de utfordringene som måtte komme og fortsette å bygge kompetanse basert på medlemmenes behov. Vi har vokst raskt, fra 12 til 50 medlemmer på fem år, og det er fortsatt stor interesse fra aktører som ønsker å være med. En styringsgruppe vurderer og evaluerer nye medlemmer utfra en rekke kriterier. Det viktigste er at de har utviklingsmuligheter og potensial til «å kunne fly», sier Refvik.

Medlemmer

Dette er medlemmene i Norwegian Fashion Hub:

Norwegian Rain, Cathrine Hammel, Livid Jeans, Epilogue, HaikW, Tom Wood, F5; The Product, Mole, Line of Oslo, FWSS, byTimo, CalaJade, Holzweiler, Aphru, Kaibosh, Kattnakken, We Nowegians, ESP, Swims, Kastel, Iben, Hasla, Kashmina, Gaitline, Fleischer Couture, Varsity Headware, Lillelam, Memini, Made by Hart, KAOS, Aurlandsskoen, Oleana, Studio EBN, ella&il, Fram, FOGG Gildeskål, MOO, BRGN by Lunde og Gaundal, Julie Josephine, Maud, Onepiece, Marius Kids, HippiGrace, Moire, Riccovero, Julius Caesar, As We Are Now, Tagyourshoes.