catwalk.jpg
catwalk.jpg

Ny Nordisk Mote

Under Nordisk Råds møter på Reykjavik 21. – 23. mars fikk Nordic Fashion Association (NFA) mulighet til å presentere konseptet rundt Ny Nordisk Mote - en samlet satsning på den nordiske moteindustrien.

Publisert

Nordic Fashion Association (NFA) er et samhandlingsorgan for de nordiske motebransjene. Organisasjon skal jobbe for å styrke samarbeid om den nordiske merkevaren og på den måten skape større etterspørsel, eksport og arbeidsplasser i Norden. Et nordisk samarbeid skal styrke industrien og skape større muligheter.

NFA ønsker støtte fra Nordisk Ministerråd til å formalisere et sekretariat med tilknyttede stillinger lokalt i hvert land. I dag drives Nordic Fashion Association fra København alene.

Gisle Mardal fra Norwegian Fashion Institute, sammen med Johan Arnø Kryger fra Danish Fashion Institute, Vala Schopka fra Icelandic Fashion Council og Halla Helgadóttir fra Iceland Design Centre presenterte konseptet.

Gisle Mardal

12 nordiske interesseorganisasjoner er enige om å samarbeide. Norwegian Fashion Institute og Oslo Fashion Week er norske representanter.

Det er de store miljøutfordringene i mote og tekstilbransjen som var utgangspunktet for etableringen av Nordic Fashion Association. Målet er å posisjonere Norden som førende i grønn omstillingsprosess herunder NICE –Nordic Initiativ Clean and Ethical. Ny Nordisk Mote Ny Nordisk Mote er begrepet som definerer den nordiske merkevarens verdier, og er en plattform for global posisjonering, som kan sammenlignes med satsningen rundt nordisk mat. Nordisk mote i dag er basert på kunnskap. Utgangspunktet er at Norden som region bør konkurrere på innovasjon, kvalitet, design, merkevarebygging og grønn industriprosess. Nordisk mote er ettertraktet i Europa, USA og Asia. Her gir Ny Nordisk Mote en unik mulighet til å fastholde dette fokuset, og styrke posisjonen i et globalt perspektiv. Mange av de respektive nordiske land har allerede posisjonert seg godt i det internasjonale markedet og har alle sine styrker. Samlet er dette en unik tilgang til kunnskap og kompetanse. Fortsatt vekst krever samarbeid.

Nordisk er en sterkere merkevare internasjonalt, og effekten av et nordisk samarbeid vil overgå hva de enkelte land kan prestere. Samarbeid vil tilføre moteindustrien merverdi - nordisk merverdi, heter det i informasjonen fra Norwegian Fashion Institute. Nordic Fashion Association er allerede førende innfor grønn mote, og har en rådgivende rolle ovenfor EU. Det skjer mye på EU-nivå. For første gang noensinne jobbes det politisk rundt mote. Det er viktig at Norden markerer seg også her, og påvirker EUs politikk på området. På FN-nivå har Nordic Fashion Association utviklet det første etiske regelsett for motebransjen, og fungerer altså som inngang til viktige politiske organisasjoner. Potensialet i en samlet nordisk satsning på mote vil skape nordisk merverdi i form av sysselsetning, omsetning og eksport, og ikke minst omdømme rundt verdier og den nordiske kulturen.

Powered by Labrador CMS