moteforum
moteforum

Flere aktiviteter i Moteforum

Flere aktiviteter og nye grep for å fortsette å utvikle Moteforum som det naturlige møtested for innkjøpere sto sentralt da senterforingen i Norsk Moteforum hadde sitt årsmøte.

Publisert Sist oppdatert

Fra venstre Thomas Alexandersen, Hanne Stabell, Ragnar Hole, Sindre Hofmo og Arne Sørnæs

Kommende moteuke i august vil det bli stor åpningsfest med mange aktiviteter og overraskelser. Moteuka avsluttes med bransjefest på fredag og styret og ny senterleder Jannike Moe tar mange grep for å gjøre huset til en god, effektiv og hyggelig handelsarena som er attraktiv for leverandører og hvor innkjøperne trives.

Den nye senterlederen har også mange andre aktiviteter på gang for å gjøre huset mer attraktivt og spennende. Blant annet med stoffmesse, interiørutstilling og et samarbeid med minimessa i Bergen, Trondheim og Tromsø. I oktober blir det også minimesse i Moteforum i forkant av messene i de andre byene.

Fremtidig lokalisering og organisering har vært en av de viktigste sakene for Moteforums styre den siste perioden. Arbeidet med å sikre motehusets fremtid og organisere det slik at det står rustet til å møte morgendagens utfordringer for tekstilagenter og –distributører har stått sentralt.

Arne Sørnæs fortsetter som formann, Thomas Alexandersen, Ragnar Hole, Sindre Hofmo og Hanne Stabell utgjør resten av styret.