Trenger kompetanse, nettverk og smart finansiering

Kompetanse, internasjonale nettverk og smart finansiering er norske motebedrifter tilbakemelding til Innovasjon Norge sitt globale apparat da de for første gang samlet seg i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Gisle Mardal

Representanter fra Innovasjon Norge sine kontorer i Kina, Japan, Italia, Frankrike med flere møtte nylig moteklyngen Norwegian Fashion Hub og bedriftene Tom Wood og Norwegian Rain, for å diskutere konkrete tiltak som skal styrke norsk mote i internasjonale markeder. - For at vi best mulig skal kunne hjelpe norsk mote ut i verden er det utrolig viktig at Innovasjon Norge-kontorene samles, snakker sammen og deler den samme innsikten. sa leder for Innovasjon Norges Italia-kontor Elisabeth Svanholm Meyer.

De norske motebedriftene var klare i sin tale: -Norsk mote er klar for ekspansiv internasjonal vekst. Vi må handle nå, og kan ikke vente på lange byråkratiske prosesser. For å illustrere kraften i utviklingen kan vi dra en sammenligning med svensk mote-eksport. Sammenligner man enkelte norske motebedrifters vekst nå med for eksempel Acne er utviklingen mye større tatt i betraktning at Acne brukte 20 år på å komme dit de er i dag. Pål Bråthen fra Innovasjon Norge Shanghai var tydelig engasjert. -Når jeg ser hva som skjer i norske motebransje blir jeg stolt. Dette er en del av Norges fremtid. Vi vil hjelpe mer, men trenger innspill slik at vi kan prioritere riktig. Gi oss et spesifikt oppdrag og vi starter umiddelbart, var hans budskap. Alle kontorene var enige i bedriftenes innspill. Behovet handler om raskere og smartere tjenester i virkemiddelapparatet, og mer fokus på bedriftenes umiddelbare behov. - Vi i NFI gleder oss over et styrket samarbeid mellom bransjen, klyngen Norwegian Fashion Hub og Innovasjon Norge globalt, sier NFI-leder Gisle Mardal.