KOnferansen går i The Hub
KOnferansen går i The Hub

Oslokonferansen 20. juni

Den 20. juni arrangerer OHF Oslokonferansen på Clarion The Hub. Programmet er imponerende.

Publisert Sist oppdatert

Av Nils Vanebo

Temaet for konferansen er fremtidens kunde. Folk krever bærekraftige produkter og vil leve sunnere liv, og de forventer at vår bransje leverer og viser åpenhet.

Hvorfor arrangerer så Oslo Handelsstands Forening denne konferansen?

– OHF skal å være en åpen og synlig næringsforening. Vi ønsker å bidra enda mer for å skape nytte for våre medlemmer. Vi har lyst å gi våre medlemmer og handels- og serveringsnæringen i Oslo en lokal konferanse som tar for seg aktuelle temaer med en jordnær og praktisk tilnærming. En møteplass på tvers av bransjer og firmaer, både faglig og sosialt, sier Bjørn Næss, adm. dir. i OHF.

Målgruppen er ledere i handel og serveringsbedrifter, ledere for kjøpesentra, ledere for eiendomsselskaper og gårdeiere, leverandører til næringen, politikere og ledere i forvaltningen i kommunen.

Konferansen fokuserer på fremtidens forbrukere og hvordan vår næring skal tilpasse seg deres krav og adferd. Det er de som skal betale lønna vår!

Halvparten er miljøbevisste shoppere

Ole Petter Nyhaug, partner og kreativ leder i Opinion, er en av foredragsholderne:

46 prosent av norske forbrukere anser seg selv som bevisste shoppere som tenker på etikk, miljø og bærekraft når de handler til vanlig. De mest bevisste er eldre kvinner, men også de yngste kvinnene (15-25) er bevisste. Folk i 30-40 årene er minst bevisste etter eget utsagn. Det er altså «kun» rundt halvparten av befolkningen som er miljøbevisste shoppere.

70 prosent ønsker seg et samfunn med mindre kommersialisering og mindre press om å være vellykket og over 50 prosent ønsker seg et enklere liv med færre ting. Det er dette som er den aller største driveren i mer (miljø)bevisst retning: altså ikke miljøtiltak i seg selv, men ønsket om å ha færre ting og bedre samvittighet. Dette har stor påvirkning på folks handlevaner, da de kjøper færre og mer varige ting, bytter mer, velger tjenester og opplevelser framfor produkter etc. Dette er en holdning som er i ferd med å sette seg sterkt hos «folk flest» i hele landet, ikke bare hos de «typisk» miljøbevisste.

Folk blir mye mer engasjert når de føler seg som en del av et verdi-fellesskap fremfor om de skal gjøre ting individuelt. Det betyr at man gjerne vil bidra til positiv endring, men helst sammen med andre med felles verdier, f. eks. i forbindelse med «dugnader» eller ved at man sammen tar stilling for eller mot en merkevare, produkt eller tjeneste.

Thomas Seltzer er dagens konferansier og vil lede paneldebatten.